A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва"

від 3 червня 2015 р.

 
ПРОЕКТ
 
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
 
 
А. ЯЦЕНЮК
 
                             2015 р.
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»
_________________________________________________
 
Верховна Рада України  постановляє:
 
І. Внести зміни до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375, із наступними змінами):
 
1. Статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Об’єкт незавершеного будівництва, який пропонується до продажу під розбирання, може бути за рішенням державного органу приватизації на підставі вивчення попиту запропонованим до продажу без земельної ділянки».
 
2. Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.
         Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, передбачених частиною другою цієї статті.
Для здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, органи приватизації подають державному реєстратору такі документи:
         копію наказу Фонду державного майна України  про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
         копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;
         копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
         акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);
         документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (у разі продажу об’єкта разом із земельною ділянкою);
         довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.
         Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва (у тому числі разом із земельною ділянкою) у разі приватизації підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
         Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
         копію наказу Фонду державного майна України  про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
         копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;
         копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
         акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);
         витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
         копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
         довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації;
         витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право на об’єкт приватизації.»
 
3. Частину другу статті 12 викласти у такій редакції:
         «Право власності на об’єкт незавершеного будівництва переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта. У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця  після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта».
 
4. Статтю 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Виникнення права власності на земельну ділянку.
Право власності на земельну ділянку, що приватизується разом із об’єктом незавершеного будівництва, виникає з моменту державної реєстрації цього права в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації.».
 
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
         привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
         забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
 
   Голова Верховної Ради України                                      В. Гройсман