A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності”

від 3 квітня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності ”

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

На виконання вимог статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (із змінами) затверджено Порядок відчуження об’єктів державної власності (далі – Порядок), яким визначено процедурні питання стосовно відчуження об’єктів державної власності, а також послідовність дій у таких процедурах відповідних суб’єктів управління об’єктами державної власності та державних органів приватизації. 

Абзацом восьмим пункту 6 Порядку встановлено, що Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна суб'єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного майна та інших заінтересованих органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.

У свою чергу протокольним рішенням Уряду (витяг з протоколу № 23 засідання Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р.) Фонду державного майна, Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мін'юсту було доручено опрацювати питання щодо вдосконалення процедури відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки, зокрема тих, що перебувають у сфері управління Кабінету Міністрів України.

На виконання цього протокольного рішення Фондом державного майна розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розробки проекту акта є спрощення процедури відчуження об’єктів державної власності суб’єктами господарювання, віднесеними до сфери управління Кабінету Міністрів України.

Зокрема, цим проектом нормативно-правового акта пропонується таким суб'єктам господарювання за рішенням Уряду здійснювати відчуження лише майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 Порядку (нерухомого майна, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту). Відчуження іншого (рухомого) майна пропонується зазначеним суб'єктам господарювання здійснювати на підставі згоди Фонду державного майна.

3. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про управління об’єктами державної власності», інші  нормативно-правові акти з питань управління об’єктами державної власності, оцінки майна, зокрема Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  6 червня 2007 р. № 803 (із змінами та доповненнями).

Реалізація акта не потребує розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції та Державною регуляторною службою.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно – територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на веб-порталі Фонду державного майна для можливого ознайомлення, надання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

 10. Оцінка регуляторного впливу

Проект цього регуляторного акта дасть змогу спростити процедуру відчуження об’єктів державної власності суб’єктами господарювання, віднесеними до сфери управління Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта потребує погодження із уповноваженим органом, що реалізує державну регуляторну політику.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація розпорядження не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови сприятиме спрощенню процедури відчуження об’єктів державної власності суб’єктами господарювання, віднесеними до сфери управління Кабінету Міністрів України.

 

В. о. Голови Фонду                                                                     Д. Парфененко

 

 

 

“      ” ___________ 2015 р.