A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513»

від 26 березня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від  27 березня 2006 року № 513» розроблено з метою приведення  нормативно - правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Проектом пропонується внести зміни до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за  № 417/12291 (із змінами), шляхом  його викладення  у новій редакції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою  приведення у відповідність із чинним законодавством нормативно - правового акта Фонду державного майна України та  вдосконалення правового регулювання у сфері оціночної діяльності.

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

- врегулювання питань, пов‘язаних  з удосконаленням правового регулювання,  шляхом внесення змін до нормативно-правового акта  Фонду державного майна України з питань оцінки майна та оціночної діяльності;

- врегулювання питань, пов‘язаних з удосконаленням правового регулювання,  шляхом розроблення нового нормативно - правового акта Фонду державного майна України з питань оцінки майна та оціночної діяльності.

Викладення у новій редакції Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності  є найбільш  оптимальним способом досягнення поставлених цілей  привести  вищезазначений документ у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України від 28.06.1996.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003  № 435-IV.

Закон України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011  № 4107-VI.

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011  № 3166-VI.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001  № 2658-III.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України. Проект змін підлягає правовій експертизі, що проводиться Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не впливає на регіональний розвиток.

61.  Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом регулятивного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України для одержання зауважень і пропозицій від усіх бажаючих узяти участь у його обговоренні.

Таким чином, Фонд державного майна як головний розробник наказу вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту наказу з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень не тільки професіоналами в сфері оцінки майна, а також усіма бажаючими взяти участь у обговоренні громадянами, суб’єктами господарювання.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Предметом регулювання Проекту наказу є врегулювання питань, пов’язаних з удосконаленням правового регулювання, шляхом внесення змін нормативно-правового акта Фонду державного майна України з питань оцінки майна та оціночної діяльності.

101.  Вплив реалізації акта на ринок праці

Прогнозні значення якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта не розроблялись у зв’язку з тим, що він вносить зміни до наказу  Фонду  державного майна  України  у частині  приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Підготовлений  проект  наказу  Фонду  державного майна  України   не  справлятиме  негативного  впливу  на  ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

11. Прогноз результатів

Стосовно  регуляторного акта не буде здійснюватись базове, повторне та періодичне  відстеження  у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у зв’язку з   тим, що  підготовлені  зміни  до наказу Фонду  державного   майна  України  належать до сфери удосконалення правового регулювання оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                 Ю. Нікітін

 

« ___» _____________ 2015 р.