A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу

від 17 березня 2015 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

 

Про внесення зміни до Положення про план
приватизації несільськогосподарських
підприємств і організацій агропромислового комплексу

 

Відповідно до Закону України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну  програму   приватизації»,   Закону  України від 13 січня  2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки» та з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із законодавством України
          

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 667/4888 (із змінами), виклавши абзац третій пункту 4 розділу 3 цього Положення в такій редакції:

«Сільськогосподарськими підприємствами (радгоспами, іншими державними, колективними сільськогосподарськими підприємствами, спілками селян, колгоспами, спілками кооперативів, акціонерними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими суб'єктами сільськогосподарських підприємств) вважаються суб'єкти різних форм господарювання,   які   згідно   з    національним    класифікатором   України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (із змінами), мають коди класифікації виду економічної діяльності (КВЕД) від 01.1 до 01.5 включно.».

2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту оперативного планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                  Д. Парфененко