A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40»

від 16 березня 2015 р.

Пояснювальна записка
до проекту наказу Фонду державного майна України, Міністерства
фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року
№ 276/40»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 1994 року за № 118/327, затверджено  Порядок обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів. Порядок розроблено з метою виконання Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».

Державною програмою приватизації на 2012 – 2014 роки, затвердженою Законом України  від 13 січня 2012 року № 4335-VI, передбачено здійснення заходів із завершення процесу закриття сертифікатної приватизації. Заходи передбачають вилучення з обігу (списання та знищення) приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків. Таким чином, приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та житлові чеки не можуть слугувати засобами платежу в процесі приватизації.

З огляду на вищезазначене, з метою недопущення порушення вимог чинного законодавства необхідно визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40 «Про затвердження Порядку обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 1994 року за № 118/327.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40» є приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами Закону України від 04 березня 1992 року № 2163-XII «Про приватизацію державного майна», Закону України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму приватизації на 2012 – 2014 роки».

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України від 04 березня 1992 року № 2163-XII «Про приватизацію державного майна»;

Закон України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму приватизації на 2012 – 2014 роки».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат з боку держави.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу підлягає погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Також проект наказу підлягає реєстрації, що проводиться Міністерством юстиції України.    

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою громадського  обговорення  проект  нормативно - правового акта разом з повідомленням про його оприлюднення буде розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених працівників від всеукраїнських профспілок, їх об‘єднань та всеукраїнських об‘єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Підготовлений  проект наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40» забезпечить приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства, не матиме негативного  впливу  на  ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Очікуваним результатом є впорядкування нормативно-правових актів Фонду державного майна України та чинного законодавства в цілому.

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                        
державного майна України
                                                                                   Ю. Нікітін

«____»______________2014 р.