A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40»

від 16 березня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Фонду державного майна України, Міністерства
фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України
від 11 травня 1994 року
276/40»

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року  № 276/40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 1994 року за № 118/327, було затверджено Порядок обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів.

Зазначений наказ був розроблений з метою виконання Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».

Державною програмою приватизації на 2012 – 2014 роки, затвердженою Законом України  від 13 січня 2012 року № 4335-VI, передбачено здійснення заходів із завершення процесу закриття сертифікатної приватизації. Заходи передбачають вилучення з обігу (списання та знищення) приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків. Таким чином, приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та житлові чеки не можуть слугувати засобами платежу в процесі приватизації, а наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40, яким затверджено Порядок обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів, підлягає визнанню таким, що втратив чинність.

2. Головні цілі прийняття акта

Метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40» є  приведення нормативно-правових актів  до законодавства України.                                    .

3. Визначення та  оцінка  альтернативних  способів   досягнення зазначених цілей

Оскільки залишення без змін чинного нормативно-правового акта є неприйнятним з огляду його невідповідності чинному законодавству, альтернативою є врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття відповідного проекту наказу.

4. Нормативно-законодавча база

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-правовими актами:

Законом України від 04 березня 1992 року № 2163-XII «Про приватизацію державного майна»;

Законом  України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму приватизації на 2012 – 2014 роки».

5. Опис механізмів та заходів для розв‘язання проблеми

Предметом регулювання проекту наказу є процедура, яка забезпечує визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність, та приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України.

6. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження зазначеного наказу дасть змогу усунути розбіжності існуючих  нормативно-правових актів.

7. Очікувані результати прийняття акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати державного або місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України  «Про визнання  таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного  майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40» необмежений у часі.

9. Показники результативності регуляторного акта

Підготовлений  проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40» не справлятиме  негативного впливу  на  ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта не буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у зв’язку з тим, що наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40 «Про затвердження Порядку обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів», зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України  31 травня 1994 року за № 118/327, втратив актуальність та потребує визнання таким, що втратив чинність.

 

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                  Ю. Нікітін