A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40

від 16 березня 2015 р.

  ФОНД ДЕРЖАВНОГО                                                  МІНІСТЕРСТВО
  МАЙНА УКРАЇНИ                                                        ФІНАНСІВ  
                                                                                                  УКРАЇНИ            
 
НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

Про визнання таким,  що втратив чинність,
наказу Фонду державного майна України,
Міністерства фінансів України від
11 травня 1994 року № 276/40

 

 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40 «Про затвердження Порядку обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 1994 року за № 118/327.

2. Управлінню фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В. о. Голови Фонду державного                                                                                                   Міністр фінансів 
майна України                                                                                                                               України                                                        

___________ Д. Парфененко                                                                                                        _______________ Н. Яресько