A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486»

від 16 березня 2015 р.

Пояснювальна записка
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 червня 1997 року за № 211/2015 було затверджено Положення про порядок продовження терміну дії ліцензій (дозволів) довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами. Положення розроблено у зв’язку з продовженням терміну обігу приватизаційних паперів  (Постанова Верховної Ради України від 20 вересня 1996 року № 381/96-ВР «Про звіт Фонду державного майна України про роботу у 1995 році»), враховуючи звернення фінансових посередників, які мали ліцензії (дозволи) на роботу з приватизаційними паперами, - продовжити термін дії ліцензій (дозволів) на роботу з приватизаційними паперами.

 Із впровадженням зазначеного Положення був встановлений порядок продовження терміну дії ліцензій (дозволів) довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами на строк обігу приватизаційних паперів.

Державною програмою приватизації на 2012 – 2014 роки, затвердженою Законом України  від 13 січня 2012 року № 4335-VI, передбачено здійснення заходів із завершення процесу закриття сертифікатної приватизації. Заходи передбачають вилучення з обігу (списання та знищення) приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків. Таким чином, приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та житлові чеки не можуть слугувати засобами платежу в процесі приватизації.

Довірчі товариства, торговці цінними паперами, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії не мають права здійснювати діяльність з приватизаційними паперами.

З огляду на вищезазначене, з метою недопущення порушення вимог чинного законодавства необхідно визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 1997 року за № 211/2015.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття  наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486» є приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України від 04 березня 1992 року № 2163-XII «Про приватизацію державного майна»;

Закон України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму приватизації на 2012 – 2014 роки».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат з боку держави.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу підлягає погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект нормативно-правового акта разом з повідомленням про його оприлюднення буде розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Підготовлений  проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486» забезпечить приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства, не матиме негативного  впливу  на  ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Очікуваним результатом є впорядкування нормативно-правових актів Фонду державного майна України та чинного законодавства в цілому. 

 

 

 

 

 

Заступник Голови Фонду
державного майна України                                                                                          Ю. Нікітін

«___»____________2015 р.