A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486»

від 16 березня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від
05 травня 1997 року № 486»

 

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказ Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486 «Про затвердження Положення про порядок продовження терміну дії ліцензій (дозволів) довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами» розроблено у зв’язку з продовженням терміну обігу приватизаційних паперів (Постанова Верховної Ради України від 20 вересня 1996 року № 381/96-ВР «Про звіт Фонду державного майна України про роботу у 1995 році).      

Державною програмою приватизації на 2012 – 2014 роки, затвердженою Законом України  від 13 січня 2012 року № 4335-VI, передбачено здійснення заходів із завершення процесу закриття сертифікатної приватизації. Заходи передбачають вилучення з обігу (списання та знищення) приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків. Таким чином, приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та житлові чеки не можуть слугувати засобами платежу в процесі приватизації, а наказ Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486, яким затверджено Положення про порядок продовження терміну дії ліцензії (дозволів) довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами, підлягає визнанню таким, що втратив чинність.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття зазначеного наказу є приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність з вимогами чинного законодавства України.

3. Визначення та  оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Першою альтернативою може бути залишення без змін чинного нормативно-правового акта. У зв’язку з цим виникають певні протиріччя, пов‘язані  з вимогами  частини III розділу VIII Закону України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму приватизації», відповідно до якої передбачено здійснення заходів із завершення процесу закриття сертифікатної приватизації.

Отже, оптимальною є друга альтернатива врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття відповідного проекту наказу.

4. Нормативно-законодавча база

Прийняття регуляторного акта дасть змогу забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, а саме:

Закону України від 04 березня 1992 року № 2163-XII «Про приватизацію державного майна»;

Закону України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму приватизації на 2012 – 2014 роки».

5. Опис механізмів та заходів для розв‘язання проблеми

Предметом регулювання проекту наказу є процедура, яка забезпечує визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність, та приведення нормативного акта у відповідність із чинним законодавством.

6. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження зазначеного наказу дасть змогу усунути розбіжності існуючих  нормативно-правових актів.

7. Очікувані результати прийняття акта

Розподіл вигод і витрат для суб’єктів регуляторного акта у зв’язку із його прийняттям наведено у таблиці:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати державного або місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії наказу Фонду державного майна України «Про визнання  таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного  майна України від 05 травня 1997 № 486» необмежений у часі.

9. Показники результативності регуляторного акта

Прогнозні значення якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта не розроблялися у зв’язку з тим, що втратив актуальність та підлягає визнанню таким, що втратив чинність,  наказ Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486 «Про затвердження Положення про порядок продовження терміну дії ліцензії (дозволів) довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній щодо діяльності з приватизаційними паперами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 1997 року за № 211/2015.

Підготовлений наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 травня 1997 року № 486» не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                  Ю. Нікітін