A A A K K K

Щодо надання відомостей до Реєстру корпоративних прав держави

від 5 листопада 2003 р.

Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

Щодо надання відомостей до
Реєстру корпоративних прав держави

    Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.03 N1679 "Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави" Фонд державного майна уповноважений формувати і вести Реєстр корпоративних прав держави. Реєстр утворюється і ведеться за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що виступають засновниками господарських товариств (відкритих та закритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, державних (національних) акціонерних та холдингових компаній, тощо) або здійснюють функції управління корпоративними правами держави у таких господарських товариствах.

    Згідно з пунктом 3 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України Фондом державного майна встановлено форми надання інформації щодо господарських товариств для внесення до Реєстру корпоративних прав держави. Форми затверджено наказом Фонду від 06.11.2003 N 1980 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1064/8385.

    Фондом державного майна України розроблено електронні бланки зазначених форм надання інформації у вигляді файлу в форматі xls, який розміщено у мережі Інтернет на веб-сайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua/ukr/law - законодавча та нормативна база ФДМУ, наказ ФДМУ від 06.11.2003 N 1980, KPxxxxxxxx.xls). Файл містить три відповідних форми на окремих листах. Користувачам потрібно переписати файл KPxxxxxxxx.xls на свій комп"ютер для подальшого використання в роботі.

    Вам необхідно заповнити відповідні форми за станом на дату заповнення (у такому форматі: DD.MM.PP).

    Форма N1 для внесення до Реєстру корпоративних прав держави відомостей, які надаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, що виступають засновниками акціонерних товариств або здійснюють функції управління корпоративними правами держави в акціонерних товариствах:

 • графа 1 - номер за порядком;

  відомості вносяться до форми на підставі таких документів:

 • графа 2 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - ідентифікаційний код суб'єкта;
 • графа 3 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - організаційно-правова форма;
 • графа 4 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - найменування;
 • графа 5 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - місцезнаходження або відомості про зміну місцезнаходження. У випадку наявності у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи старого поштового індексу (шестизначного) з'ясовується новий (п'ятизначний), який і вноситься до форми;
 • графа 6 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - місцезнаходження або відомості про зміну місцезнаходження;
 • графа 7 - довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: рядок - ідентифікаційний код;
 • графа 8 - статуту акціонерного товариства;
 • графа 9 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - дата реєстрації;

  Звертаємо увагу !

  Всі дати у формах заповнюються у такому форматі: DD.MM.PP (наприклад 29.10.03).

 • графа 10 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - дата реєстрації;
 • графа 11 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - реєстраційний номер;
 • графа 12 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - загальна сума (статутний фонд);
 • графа 13 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - номінальна вартість;
 • графа 14 - довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави: рядок - ідентифікаційний код;
 • графа 15 - нормативно-правових актів КМУ (постанови або розпоряджен-ня), Генеральних угод про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами або Договорів-доручень на управління державними корпоративними правами;
 • графи 16 ,16а, 16б - при документарній формі випуску акцій: сертифікату акцій, а у разі, коли сертифікат не випущено, - тимчасового свідоцтва про право власності на іменні цінні папери або виписки з системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства; при бездокументарній формі випуску акцій: виписки з рахунку у цінних паперах зберігача;

  для ВАТ, що створені в процесі корпоратизації, і по яких не прийнято рішення про приватизацію, у випадку відсутності реєстроутримувача або зберігача - свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

 • графи 17, 17а, 17б, 20, 20а, 20б - не заповнюються.
 • графи 18, 18а,18б - Договорів-доручень на управління державними корпоративними правами.

  У разі, коли акції, що належать державі, передано в управління декільком юридичним особам, відомості до графи 18, 18а, 18б надаються окремими рядками щодо усіх таких юридичних осіб;

 • графи 19, 19а, 19б - договору застави;
 • графи 21, 21а, 21б - при документарній формі випуску акцій: сертифікату акцій, а у разі, коли сертифікат не випущено, - тимчасового свідоцтва про право власності на іменні цінні папери або виписки з системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства; при бездокументарній формі випуску акцій: виписки з рахунку у цінних паперах зберігача;

  для ВАТ, що створені в процесі корпоратизації, і по яких не прийнято рішення про приватизацію, у випадку відсутності реєстроутримувача або зберігача - свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

  При цьому для заповнення графи 21 (вид) необхідно позначати виписку від зберігача цифрою 0, виписку з реєстру - цифрою 1, тимчасове свідоцтво - цифрою 2, сертифікат - цифрою 3, тобто у цій графі проставляються тільки цифри: 0 або 1, або 2, або 3;

 • графа 22 - акту приймання-передавання, на підставі якого здійснено передачу пакетів акцій до холдингової компанії (ХК) або державної акціонерної компанії (ДАК);
 • графа 23 - акту приймання-передавання, на підставі якого здійснено передачу пакетів акцій до холдингової компанії (ХК) або державної акціонерної компанії (ДАК);
 • графа 24 - статуту компанії (ХК, ДАК) щодо наявності обмежень на відчуження переданих пакетів акцій;
 • графи 25, 26, 27, 28 - виписки про стан особового рахунку з системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства або виписки з рахунку у цінних паперах зберігача;

  у випадку відсутності реєстроутримувача або зберігача - не заповнюється.

    Форма N2 для внесення до Реєстру корпоративних прав держави відомостей, які надаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, що виступають засновниками інших господарських товариств або здійснюють функції управління корпоративними правами держави у таких господарських товариствах:

 • графа 1 - номер за порядком;

  відомості вносяться до форми на підставі таких документів:

 • графа 2 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - ідентифікаційний код суб'єкта;
 • графа 3 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - найменування;
 • графа 4 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - місцезнаходження або відомості про зміну місцезнаходження. У випадку наявності у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи старого поштового індексу (шестизначного) з'ясовується новий (п'ятизначний), який і вноситься до форми;
 • графа 5 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - місцезнаходження або відомості про зміну місцезнаходження;
 • графа 6 - довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: рядок - ідентифікаційний код;
 • графа 7 - статуту господарського товариства або установчого договору;
 • графа 8 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - дата реєстрації;

  Звертаємо увагу !

  Всі дати у формах заповнюються у такому форматі: DD.MM.PP (наприклад 29.10.03).

 • графа 9 - статуту господарського товариства або установчого договору;
 • графа 10 - довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави: рядок - ідентифікаційний ;.
 • графа 11 - Договорів-доручень на управління державними корпоративними правами;
 • графи 12,12а - свідоцтва господарського товариства, яке видане на підставі Установчого договору товариства;
 • графи 13, 13а - договору застави;
 • графи 14, 14а - не заповнюються;
 • графи 15,15а - свідоцтва господарського товариства, яке видане на підставі Установчого договору товариства.

    Форма N3 для внесення до Реєстру корпоративних прав держави відомостей, які надаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, що виступають засновниками державних (національних) акціонерних та холдингових компаній або здійснюють функції управління корпоративними правами держави у таких державних (національних) акціонерних та холдингових компаніях:

 • графа 1 - номер за порядком;

  відомості вносяться до форми на підставі таких документів:

 • графа 2 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - ідентифікаційний код суб'єкта;
 • графа 3 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - організаційно-правова форма;
 • графа 4 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - найменування;
 • графа 5 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - місцезнаходження або відомості про зміну місцезнаходження. У випадку наявності у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи старого поштового індексу (шестизначного) з'ясовується новий (п'ятизначний), який і вноситься до форми;
 • графа 6 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - місцезнаходження або відомості про зміну місцезнаходження;
 • графа 7 - довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: рядок - ідентифікаційний код;
 • графа 8 - статуту акціонерного товариства;
 • графа 9 - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: рядок - дата реєстрації;

  Звертаємо увагу !

  Всі дати у формах заповнюються у такому форматі: DD.MM.PP (наприклад 29.10.03).

 • графа 10 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - дата реєстрації;
 • графа 11 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - реєстраційний номер;
 • графа 12 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - загальна сума (статутний фонд);
 • графа 13 - свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: рядок - номінальна вартість;
 • графа 14 - довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави: рядок - ідентифікаційний код;
 • графа 15 - нормативно-правових актів КМУ (постанови або розпорядження) або статуту Компанії;
 • графи 16 ,16а, 16б - при документарній формі випуску акцій: сертифікату акцій, а у разі, коли сертифікат не випущено, - тимчасового свідоцтва про право власності на іменні цінні папери або виписки з системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства; при бездокументарній формі випуску акцій: виписки з рахунку у цінних паперах зберігача;

  для ВАТ, що створені в процесі корпоратизації, і по яких не прийнято рішення про приватизацію, у випадку відсутності реєстроутримувача або зберігача - свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

 • графи 17, 17а, 17б, 20, 20а, 20б - не заповнюються;
 • графи 18, 18а,18б - Договорів-доручень на управління державними корпоративними правами.

  У разі, коли акції, що належать державі, передано в управління декільком юридичним особам, відомості до графи 18, 18а, 18б надаються окремими рядками щодо усіх таких юридичних осіб;

 • графи 19, 19а, 19б - договору застави;
 • графи 21, 21а, 21б - при документарній формі випуску акцій: сертифікату акцій, а у разі, коли сертифікат не випущено, - тимчасового свідоцтва про право власності на іменні цінні папери або виписки з системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства; при бездокументарній формі випуску акцій: виписки з рахунку у цінних паперах зберігача;

  для ВАТ, що створені в процесі корпоратизації, і по яких не прийнято рішення про приватизацію, у випадку відсутності реєстроутримувача або зберігача - свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

  При цьому для заповнення графи 21 (вид) необхідно позначати виписку від зберігача цифрою 0, виписку з реєстру - цифрою 1, тимчасове свідоцтво - цифрою 2, сертифікат - цифрою 3, тобто у цій графі проставляються тільки цифри: 0 або 1, або 2, або 3;

 • графи 22, 23, 24, 25 - виписки про стан особового рахунку з системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства або виписки з рахунку у цінних паперах зберігача .

  У випадку відсутності реєстроутримувача або зберігача - не заповнюється.

    Відповідно до п.6 Положення про Реєстр корпоративних прав держави, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 N1679, відомості про корпоративні права держави подаються до Фонду державного майна України в електронному (на дискеті) та паперовому вигляді разом з копіями документів, на підставі яких формувались відомості.

    Для оперативної обробки відомостей про корпоративні права держави надавати інформацію засобами електронного зв'язку за електронними адресами oblik@spfu.gov.ua та podol@spfu.gov.ua При цьому файлу присвоюється таке ім'я: KPxxxxxxxx.xls, де xxxxxxxx є кодом за ЄДРПОУ вашої організації. Наприклад для ФДМУ: код за ЄДРПОУ - 00032945, ім'я файлу - KP00032945.xls.

    У разі виникнення питань при заповненні форм за довідками звертатись до Управління обліку та реєстру державних корпоративних прав ФДМУ за телефоном 290-62-40.

 

Перший заступник Голови
Фонду державного майна Укрїни
Є.Григоренко