A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

від 24 лютого 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
проекту наказу Фонду державного майна України
«Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди
орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних
поліпшень орендованого державного майна»

 

Розробник: Фонд державного майна України.

1. Обґрунтування необхідності прийняття нормативного акта

Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затверджений наказом Фонду державного майна України від 03 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997 (далі – Порядок), визначає процедури надання орендарю згоди орендодавця (державного органу приватизації) на здійснення  невід’ємних поліпшень орендованого державного майна.

Одним з найважливіших джерел інформації, на основі яких приймається рішення про надання чи ненадання зазначеної згоди, є інформація уповноваженого органу управління відповідним майном або, за його дорученням, балансоутримувача цього майна.

На сьогодні у низки об’єктів державної власності, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств та цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, відсутній уповноважений орган управління, що відповідно до чинних норм Порядку унеможливлює здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, що, в свою чергу, є наслідком накопичення невикористаних коштів амортизаційних відрахувань на орендоване майно, фізичне та моральне зношення основних засобів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» (далі – Проект наказу) розроблено з метою забезпечення можливості прийняття орендодавцем рішення щодо надання чи ненадання орендарю згоди на здійснення зазначених поліпшень навіть у випадках відсутності уповноваженого органу управління. З цією метою Порядок доповнюється необхідними уточненнями в частині наявності органу управління.

Крім того, Порядок передбачатиме створення комісії за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності – представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою) з метою розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють закони України «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності» та «Про місцеві державні адміністрації».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Проекту наказу не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу не стосується інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект

Проект наказу має загальнодержавний характер та не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У Проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу було оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом і потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Проекту наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту наказу дозволить забезпечити прийняття рішення про надання чи ненадання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна за відсутності уповноваженого органу управління.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                              Д. Парфененко