A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності»

від 6 лютого 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб'єктів оціночної діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності» (далі – Проект наказу) розроблено з метою приведення  нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Проектом наказу внесені зміни до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469 шляхом викладення його положень у новій редакції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки Проекту наказу є приведення його положень у відповідність із чинним законодавством України та  вдосконалення правового регулювання у сфері оціночної діяльності.

3. Правові аспекти

У цій сфері правовідносини регулюються наступними законодавчими та нормативно-правовими актами:

Конституцією України від 28 червня 1996 року;

Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

Законом України «Про Фонд державного майна України» від 09 грудня 2011 року № 4107-VI;

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI;

Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року № 2658-III;

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;

Порядком подання нормативно – правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджений Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає державній реєстрації, що проводиться Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, що можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Проект наказу разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу був розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом і його регуляторний вплив вивчатиметься відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прийняття Проекту наказу не порушить принципи державної регуляторної політики та прав суб'єктів господарювання і громадян.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Викладення у новій редакції Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності буде сприяти  приведенню його положень у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та запровадить процедуру збирання, накопичення, обробку та отримання інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                            Ю. Нікітін

__ ____________ 20___ р.