A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв»

від 5 лютого 2015 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України «
Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв»

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

16 жовтня 2012 року був прийнятий Закон України № 5462-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів», яким були внесені зміни до ряду законодавчих актів, у тому числі й до Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в частині скасування постійно діючого колегіального органу – Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

З огляду на зазначене Фонд державного майна України забезпечив перегляд власного нормативно-правового акта з питань оціночної діяльності та розробив відповідні зміни, внесення яких забезпечить приведення його положень у відповідність із зазначеними законами.

2. Головні цілі державного регулювання

З метою приведення актів Фонду державного майна України у відповідність із Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та Законом України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» пропонується внести зміни до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, які забезпечать правові підстави для розгляду та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, у тому числі тих, що виникли під час проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту наказу було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених вище цілей.

1. Залишити Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв без змін. У такому випадку вимога щодо розгляду та надання Наглядовою радою з питань оціночної діяльності пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, у тому числі тих, що виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації залишиться обов’язковою, що не відповідає положенням, визначеним Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та Законом України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

2. Внести зміни до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, що дасть змогу вирішити порушені питання та досягнути цілей державного регулювання.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

Механізми і заходи для розв’язання проблеми державного регулювання включають:

 - конкретизацію органу, що здійснює розгляд скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної діяльності –   суб’єктів господарювання, у тому числі тих, що виникли під час проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації;

- уточнюють заходи щодо проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації.

5. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення положень акта Фонду державного майна України з питань оцінки майна і оціночної діяльності в Україні у відповідність із Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та Законом України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб'єктами оціночної діяльності його положень висока. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

Державний контроль та нагляд за дотриманням акта здійснюється Фондом державного майна України відповідно до наданих йому Законами України «Про Фонд державного майна України» та «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» повноважень.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Особи (громадяни та юридичні особи), які використовують оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі замовники оцінки майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, суди, правоохоронні та контролюючі органи державної влади, суб’єкти оціночної діяльності

Конкретизація органу, що здійснює розгляд скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, у тому числі тих, що виникли під час проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації.

Відсутні

Державні органи приватизації

Уточнення заходів щодо проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації.

Відсутні

Негативні результати прийняття зазначеного регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв» необмежений у часі з огляду на те, що Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не має обмеження дії в часі.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основним показником результативності акта буде забезпечення зменшення витрат часу під час проведення розгляду скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної діяльності, забезпечення проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації. Вид даних для відстеження – статистичні показники.

Проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Фонду державного  майна України з ______________ 2015 р. і протягом не менше місяця  з цієї дати проект буде доступний для обговорення, що є достатнім строком для інформованості спеціалістів у сфері оцінки майна, широкої громадськості з метою вивчення Фондом державного майна України їх думки з приводу результативності запроваджених актом заходів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відповідно до законодавства Фонд державного майна України здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                                    

Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності зазначеним актом шляхом вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

Результативність змін, що вносяться до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, вивчатиметься Фондом державного майна України протягом року з дати набрання чинності актом. За результатами такого відстеження буде проведений порівняльний аналіз показників результативності акта до набрання ним чинності і після набрання чинності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня вжиття заходів з повторного відстеження результативності акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням оцінки майна та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, телефон/факс 200-35-34).

 

 

В.о. Голови Фонду
державного майна України                                                        Парфененко Д.М.