A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів  про оцінку  майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв"

від 5 лютого 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів  про оцінку  майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв"

1. Обґрунтування необхідності прийняття нормативного акта 

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів  про оцінку  майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв" розроблено Фондом державного майна України з метою приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою приведення норм діючого Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в частині розгляду та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, у тому числі тих, що виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації, з дотриманням вимог пп. 62-67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440.

3. Правові аспекти

У цій сфері правових відносин є чинними Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995; 2013 р., №  28, ст.  953), Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2005 р., № 37, ст. 2299; 2008 р., № 100, ст. 3317; 2009, №  20, ст.  645; 2009 р., № 28, ст. 939, № 66, ст. 2287; 2011, №  95, ст. 3462) та інші.

Реалізація цього проекту наказу не потребує внесення змін до чинних актів та розроблення нових правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу стосується повноважень Фонду державного майна України та інших органів державної влади, суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, правоохоронних і контролюючих органів державної влади, потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта має загальнодержавний характер.

6і. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нормативно-правового акта розроблено Фондом державного майна як державним органом, який відповідно до законодавства здійснює повноваження, пов'язані з державним регулюванням оціночної діяльності. Проект нормативно-правового акта разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом регулятивного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України для одержання зауважень і пропозицій.

Таким чином, головний розробник проекту наказу Фонду державного майна України  «Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів  про оцінку  майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв» вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту зазначеного нормативно-правового акта з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом і його регуляторний вплив вивчається відповідно до Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня занятості населення тощо).

11. Прогноз результатів

Реалізація зазначеного проекту наказу дасть змогу забезпечити єдині процедури рецензування звітів  про оцінку  майна рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України та його регіональних відділень, а також оптимізувати час, необхідний для проведення відповідних процедур, визначити і конкретизувати передбачені законодавством обов'язки оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, а також рецензентів, що працюють в органах приватизації.

  

В. о. Голови Фонду     
державного майна                                                             Д. Парфененко

__________________ 2015 р.