A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

від 3 лютого 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (далі – Проект постанови; Акт) було розроблено на виконання пункту 5 протоколу наради «Про розвиток вітчизняної кіноіндустрії» під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України Кириленка В.А., проведеної 15.01.2015.

2. Цілі державного регулювання

Проект постанови має на меті залучення орендарів – суб’єктів кінематографії та забезпечення тимчасового, до 31 грудня 2016 року, спрямування коштів від оренди майна підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі – Підприємство), в повному обсязі на підтримку технічної бази кіностудій, вільних приміщень у належному стані, зменшення витрат кіностудій на комунальні послуги та створення додаткових робочих місць.

3. Визначення та оцінка способів досягнення зазначених цілей

Вбачаються два способи регулювання:

1. Не прийняття Проекту постанови залишить не врегульованим питання тимчасового, на період до 31 грудня 2016 року, спрямування в повному обсязі коштів від оренди майна Підприємств цим же Підприємствам для виконання їх статутних завдань.
2. За умови прийняття Проекту постанови будуть врегульовані питання спрямування в повному обсязі коштів зазначеним Підприємствам.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблеми, і відповідні заходи

Проектом постанови, зокрема, передбачається:

- надання дозволу Підприємствам залишати кошти, отримані від оренди державного майна, в повному обсязі та спрямовувати їх, тимчасово на період до 31 грудня 2016 року, на поповнення власних обігових коштів та виконання їх статутних завдань;

- встановлення окремої орендної ставки в розмірі 10% від вартості об’єкта оренди для орендарів нерухомого майна, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва, за умови що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Проекту постанови дасть змогу забезпечити поповнення власних обігових коштів Підприємств та спрямування їх на виконання статутних завдань, а також сприятиме залученню орендарів для кіновиробництва або технічного забезпечення і обслуговування кіновиробництва.

Запровадження запропонованого Акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Зовнішні фактори не впливають на дію постанови. Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Реалізація запропонованого нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Загальним ефектом прийняття Проекту постанови буде удосконалення механізмів спрямування на розвиток національного кіновиробництва надходжень від надання майна підприємств національного кіновиробництва в орендне користування іншим суб’єктам господарювання.

Негативні результати прийняття регуляторного Акта відсутні.

7. Обґрунтування дії строку акта

Запропонована постанова буде діяти до внесення змін до неї (прийняття нової постанови) або до її скасування.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності запропонованого Акта будуть:

кількість договорів оренди з суб’єктами господарювання, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва, за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Фонду державного майна з метою обговорення та отримання від суб'єктів  господарювання  зауважень та пропозицій.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного Акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості укладених договорів оренди з суб’єктами господарювання, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва, за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності зазначеним Актом шляхом опрацювання результатів.

Повторне відстеження буде проводитися протягом року,  але не пізніше ніж через два роки, з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України з використанням показників результативності.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки на підставі даних звітів про кількість укладених договорів оренди з суб’єктами господарювання, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва, за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                              Д. Парфененко