A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України

від 2 лютого 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Фонду державного майна України  «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від  14 березня 2002 року № 479» розроблено з метою приведення  нормативно - правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Проектом пропонується внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479 «Про затвердження  Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» та   зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня  2002 року за № 312/6600 (із змінами), шляхом  викладення  його у новій редакції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту наказу є приведення у відповідність із чинним законодавством нормативно - правового акта Фонду державного майна України та  вдосконалення правового регулювання у сфері оціночної діяльності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правовідносини регулюються наступними законодавчими та нормативно-правовими актами:

Конституцією України від 28.06.1996 року.

Цивільним кодексом України від 16.01.2003  № 435-IV.

Законом України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011  № 4107-VI.

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011  № 3166-VI.

Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001  № 2658-III.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Порядком подання нормативно - правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим  наказом   Міністерства   юстиції  України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект змін потребує погодження з Державною регуляторною службою України. Проект змін підлягає правовій експертизі, що проводиться Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу  не стосується регіонального аспекту.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, що можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об‘єднань проект нормативно-правового акта разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України  для одержання зауважень і пропозицій.

Таким чином, Фонд державного майна України вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту зазначеного нормативно-правового акта з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект нормативно-правового акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття змін  до наказу Фонду державного майна України буде  сприяти  приведенню їх у відповідність до вимог Закону України  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та  вдосконаленню правового регулювання у сфері оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                      Ю. Нікітін