A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо надання роз‘яснень з питань оформлення звітів про оцінку майна філіями

від 2 лютого 2015 р.

Регіональним відділенням
Фонду державного майна України

 

ІНСТРУКТИВНИЙ  ЛИСТ

Щодо надання роз‘яснень
з питань оформлення звітів
про оцінку майна філіями

 

У зв‘язку із зверненням регіональних відділень Фонду державного майна України  (далі – Фонд) щодо надання роз‘яснень з питань оформлення звіту про оцінку майна філіями суб‘єкта оціночної діяльності – суб‘єкта господарювання, а також  щодо можливості  участі філій  у конкурсах з відбору суб‘єктів оціночної діяльності, які проводяться органами приватизації, Фонд повідомляє таке.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон про оцінку) оцінка майна є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.  

В свою чергу, статтею 5 Закону про оцінку визначено, що суб’єктом оціночної діяльності можуть бути зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону.

Статтею 12 Закону про оцінку визначено, що звіт про оцінку майна  підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності. Це положення також визначено пп. 59, 60 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440.

В свою чергу, частина 1 статті 95 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) визначає філію як відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Частиною 4 статті 95 ЦК встановлено, що керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Відповідно до частини 2 статті 207 ЦК правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов'язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.

Відповідно до положень статті 1003 ЦК у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Статтею 14 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» внесено зміни до статті 12 Закону про оцінку. Таким чином, законодавець виключив положення щодо обов’язковості скріплення звіту про оцінку майна печаткою суб’єкта оціночної діяльності.

Враховуючи вищезазначене, Фонд  зазначає наступне:

Положенням про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної  діяльності, затвердженим наказом Фонду  від 29.08.2011 № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, передбачено, що заява  про участь у конкурсі з відбору суб‘єктів оціночної діяльності подається  від суб‘єкта господарювання - суб‘єкта оціночної діяльності, засвідчена печаткою суб‘єкта оціночної діяльності. Компанія може уповноважити керівника філії подавати заяву на участь в конкурсі та укладати від імені Компанії договір на проведення незалежної оцінки. 

Філія не може проводити незалежну оцінку, оскільки відповідно до Закону про оцінку не є суб’єктом оціночної діяльності.

Керівник філії не може підписувати звіт про оцінку майна так як законодавець встановив обов’язкову вимогу щодо скріплення звіту про оцінку майна безпосередньо підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Вважати таким, що втратив чинність,  Інструктивний лист Фонду від 17.12.2008 № 10-36-18407.

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                         Ю. Нікітін