A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

від 30 січня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» пропонується внесення змін до Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467, та Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121, для розв’язання таких проблем:

удосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр), спрямованого на удосконалення механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення відповідальності за наповнення даними Реєстру;

забезпечення виконання вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо надання до Реєстру актуальної та у повному обсязі інформації про об’єкти державної власності для формування і ведення зазначеного Реєстру.

2. Цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту постанови є удосконалення механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення відповідальності за наповнення даних Реєстру, а також створення належних умов для реалізації Фондом державного майна визначених функцій як розпорядника Реєстру.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Першим способом є залишення ситуації без змін. Такий спосіб не забезпечить удосконалення механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, спрямованого на посилення відповідальності за наповнення Реєстру.

Отже, оптимальним є альтернативний спосіб, який врегулює порушені проблемні питання шляхом прийняття проекту постанови.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Зазначену проблему можна вирішити шляхом внесення змін до Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467, та Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121.

Прийняття проекту постанови дасть змогу удосконалити процес формування та ведення Реєстру.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Формування і ведення Реєстру, розпорядником якого є Фонд державного майна, здійснюється Фондом державного майна відповідно до наданих йому законами України «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України» повноважень.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Використання удосконаленого порядку надання інформації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Відсутні

Населення

Отримання інформації з Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії проекту постанови необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта буде відстежуватися на основі отриманих Фондом державного майна відомостей про об’єкти державної власності від суб’єктів управління об’єктами державної власності за даними Реєстру.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Стосовно проекту постанови буде проведено базове, повторне та періодичне відстеження відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу кількісних даних щодо об’єктів державної власності.

 

 

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України                                                 Д. Парфененко