A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

від 30 січня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблено Фондом державного майна України з метою удосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) з урахуванням пропозицій, наданих Рахунковою палатою України за результатами перевірки діяльності Фонду, спрямованих на удосконалення механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення відповідальності за наповнення даних Реєстру.

Також впровадження удосконаленого порядку формування та ведення Реєстру пов’язано з проведенням в Україні економічних реформ, направлених, зокрема, на оновлення влади та антикорупційної реформи. Так, Коаліційною Угодою передбачено запровадження стандартів «відкритих даних», яке полягає в обов’язковому оприлюдненні органами влади наборів даних, які придатні для подальшої автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації, у тому числі інформації з Реєстру.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту постанови є удосконалення механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення відповідальності за наповнення даних Реєстру, а також створення належних умов для реалізації Фондом державного майна визначених функцій.

Поставленої мети буде досягнуто шляхом внесення змін до Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467, та Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об'єктами державної власності»;

Закон України від 09 грудня 2011 року № 4107-VІ «Про Фонд державного майна України»;

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не передбачає додаткового залучення коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції та Державною регуляторною службою.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація постанови не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить удосконалення порядку формування та ведення Реєстру для наповнення даних Реєстру.

 

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України                                                 Д. Парфененко

 

«29» січня 2015 р.