A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

від 20 січня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Новий період приватизації вимагає удосконалення процесу приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що забезпечить ефективність продажу зазначених об’єктів та надходження коштів до Державного бюджету.

Аналіз ситуації, що склалася у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва, свідчить про зниження попиту на об’єкти незавершеного будівництва, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких об’єкти розташовані, та про труднощі, які виникають у зв’язку з неможливістю проведення державної реєстрації прав власності держави на такі об’єкти.

Статтею 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» встановлено імперативну норму щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва на аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

На даний час до переліку об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що підлягають приватизації, включено близько 400 об’єктів незавершеного будівництва. У своїй більшості це об’єкти, які знаходяться в сільській місцевості, або за межами села чи міста, частина з них є неліквідними, зруйнованими та з низьким рівнем будівельної готовності. Місцерозташування таких об’єктів, як правило, не приваблює покупців, тому купувати об’єкти разом із земельними ділянками немає бажаючих. Насамперед це стосується об’єктів, які пропонуються до продажу під розбирання, оскільки потенційні покупці зацікавлені у придбанні об’єкта для використання будівельних матеріалів, а не земельної ділянки. Крім того, вартість продажу об’єктів незавершеного будівництва значно зростає при продажу їх разом із земельною ділянкою, що знижує їх привабливість.

На сьогоднішній день суттєво обмежене фінансування з Державного бюджету витрат державних органів приватизації на заходи, пов’язані з підготовкою до приватизації, зокрема з виготовленням документації із землеустрою.

З метою виконання Державної програми приватизації, забезпечення надходження коштів до державного бюджету та спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва  пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині зняття імперативності норми щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

Також ситуація ускладнюється законодавчо встановленою загальною вимогою щодо укладання договорів  про відчуження об’єктів нерухомого майна, зокрема й об’єктів незавершеного будівництва, після реєстрації прав на це майно (ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868, для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва необхідно подати документ, що підтверджує право на земельну ділянку, технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва, а також документ, що надає право на виконання будівельних робіт.

На більшість об’єктів незавершеного будівництва, підготовку до приватизації яких здійснюють державні органи приватизації, з різних причин відсутні зазначені документи. Для вирішення зазначеної проблеми пропонується внести зміни до статті 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», в якій передбачити інший перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на об’єкт незавершеного будівництва з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» та статті 22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» спрямовано на спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання пункту 7.5 розділу ІХ   Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання.

 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

Ця мета досягається внесенням необхідних змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

3. Правові аспекти

Приватизація об’єктів незавершеного будівництва регулюється Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

Законопроектом передбачено внесення змін до статей 3, 11 та 12  Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», що дозволить на законодавчому рівні розв’язати проблеми, що виникають при приватизації об’єктів незавершеного будівництва. 

З метою виконання Державної програми приватизації, забезпечення надходження коштів до державного бюджету та спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва  пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині зняття імперативності норми щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

Для вирішення проблеми проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, пропонується внести зміни до статті 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», в якій передбачити перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на об’єкт незавершеного будівництва з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» та статті 22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту  не потребує додаткових витрат з Державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінрегіоном, Держпідприємництвом та Мін’юстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Реалізація запропонованих законопроектом норм не призведе до ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягнення поставлених цілей щодо спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва можливе шляхом прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону створить умови для удосконалення механізму та процедури приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити механізм та процедуру приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що забезпечить ефективність продажу зазначених об’єктів та надходження коштів до Державного бюджету.

 

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України                                                      Д. Парфененко

«____»______________ 2015 р.