A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

від 20 січня 2015 р.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

 

Верховна Рада України  постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375, із наступними змінами):

1. Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:

«Продаж об’єктів незавершеного будівництва може здійснюватися разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти. За бажанням покупців земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі зняття заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок».

2. Статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.

 Для здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, органи приватизації подають державному реєстратору такі документи:

копію наказу Фонду державного майна України  про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;

копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;

акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);

документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (у разі продажу об’єкта разом із земельною ділянкою);

довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.

Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва (у тому числі разом із земельною ділянкою) у разі приватизації підлягають нотаріальному посвідченню та державні реєстрації.

Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:

копію наказу Фонду державного майна України  про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;

копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;

акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);

витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;

копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;

довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право на об’єкт приватизації.»

3. Частину другу статті 12 викласти у такій редакції:

«Право власності на об’єкт незавершеного будівництва переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта. У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця  після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                             В. Гройсман