A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України»

від 30 грудня 2014 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до
деяких наказів Фонду державного майна України»

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект акта розроблено у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

2. Головні цілі прийняття акта

Ціллю прийняття проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України» є приведення у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

3. Визначення та  оцінка  альтернативних  способів   досягнення зазначених цілей

Оптимальною є альтернатива – врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України».

4. Нормативно - законодавча база

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-правовими актами:

 • Конституція України від 28.06.1996 року.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI.
 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV.
 • Закон України «Про Фонд державного майна України» від
  09.12.2011 року № 4107-VI.
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від
  17 березня 2011 року № 3166-VI.
 • Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 року № 2658-III.
 • Інші нормативно-правові акти.

5. Опис механізмів та заходів для вирішення проблеми

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

6Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту наказу буде приведено нормативно-правові акти Фонду державного майна України у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

7. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк  дії регуляторного акту необмежений у часі.

9. Показники результативності регуляторного акта

Середній рівень поінформованості з основних положень акта здійснюється шляхом його розміщення на сайті Фонду в мережі Інтернет з метою оприлюднення та отримання зауважень і пропозицій.

Підготовлений проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України» не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Заступник Голови Фонду                                                           Ю. Нікітін