A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

від 25 грудня 2014 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про приватизацію державного майна"

1. Опис проблеми

Сучасний стан реформ в економіці країни, новий період приватизації, проведення реформ у цій сфері вимагає удосконалення процесу приватизації, застосування нових технологій та процедур, що забезпечать ефективність продажу об’єктів, гнучку систему підходів до приватизації та прийняття рішень.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – проект Закону) розроблено на виконання абзацу 2 розділу 27 витягу з протоколу № 20 засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 29 серпня 2014 року з метою удосконалення процедури приватизації.

Проект Закону доопрацьовано відповідно до рішень засідань Уряду від 03 вересня 2014 року та Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 05 вересня 2014 року, 19 вересня 2014 року.

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акту

Проект Закону розроблено на виконання абзацу 2 розділу 27 витягу з протоколу № 20 засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 29 серпня 2014 року з метою удосконалення процедури приватизації.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого проекту Закону дозволить удосконалити механізми та процедури приватизації, підвищити економічну ефективність продажу об’єктів, забезпечити формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу.

4. Головні цілі прийняття акта

Метою проекту Закону є удосконалення Закону України "Про приватизацію державного майна", формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, удосконалення механізмів та процедур приватизації, досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу.

5. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1) Залишення без змін чинного законодаства України

Залишення без змін чинного законодаства України не забезпечить виконання завдання Уряду, встановленого абзацом 2 розділу 27 витягу з протоколу № 20 засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 29 серпня 2014 року, та удосконалення механізмів та процедур приватизації.

2) Внесення проекту Закону

Для досягнення поставлених цілей є необхідним розробка та прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна".

Проект Закону створить умови для удосконалення механізмів та процедур приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, виконання завдання Уряду, встановленого абзацом 2 розділу 27 витягу з протоколу № 20 засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 29 серпня 2014 року.

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

6. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" забезпечить виконання рішення, встановленого абзацом 2 розділу 27 витягу з протоколу № 20 засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 29 серпня 2014 року з метою удосконалення механізмів та процедур приватизації.   

7. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Пропонується внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – Закон) та удосконалити механізм приватизації пакетів акцій шляхом внесення змін до статей 184 та 185 Закону.

З метою прискорення приватизаційних процесів у пункті 4 частини третьої статті 184 Закону пропонується норму щодо обов’язкового пропонування Кабінетом Міністрів України для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерного товариства розміром 5 – 10 відсотків статутного капіталу з метою визначення його ринкової вартості пакета акцій групи Г виключити.

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу" від 13 червня 2012 р. № 525 затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу здійснюється шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України.

Абзацом восьмим частини третьої статті 185 Закону належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються для продажу на фондових біржах.

Крім того, пункт 1 частини першої статті 185 Закону пропонується викласти в новій редакції, а пункт 4 цієї частини виключити.

Так, пункт 1 частини першої статті 185 Закону передбачає, що 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах, а пункт 3 вказаної норми Закону передбачає проведення конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій.

Пункт 5 частини першої статті 185 Закону передбачає, що акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Пункт 6 частини першої статті 185 Закону передбачає, що пакети акцій акціонерних товариств, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.

Отже, спосіб продажу акцій товариства об’єкту групи В державна частка, в статутному капіталі якого становить від 25+1 акція до 60 відсотків, залишився не врегульованим.

Тому, пропонується передбачити особливості приватизації для таких об’єктів групи В, якими передбачити способи продажу таких об’єктів – на фондових біржах, крім випадків продажу об'єктів на конкурсах, згідно з пунктом 3 цієї частини, та  вилучити пункт 4 частини першої статті 185 Закону.

Такі зміни дозволять пришвидшити процес приватизації та удосконалять законодавство з питань приватизації.

8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом удосконалення механізмів та процедур приватизації, продажу об’єктів, формування чіткої правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу.

9. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження даного законодавчого акта дозволить:

– удосконалити механізми та процедури приватизації;

– сформувати чітку, ефективну правову базу у сфері приватизації;

– забезпечити економічну ефективність продажу об’єктів;

– підвищити прозорість та відкритість приватизаційного процесу;

– забезпечити реалізацію Державної програми приватизації, вимог до процесу реформування власності на завершальному етапі.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

11. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії Закону немає.

12. Визначення показників результативності регуляторного акта:

– розмір надходжень до Державного бюджету України від приватизації державного майна;

– показники продажу пакетів акцій об’єктів приватизації на фондових біржах, аукціонах, за конкурсом.

13. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта:

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проводитимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання ним чинності шляхом отримання зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу процесу приватизації.

Періодичні відстеження результативності планується проводити раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження шляхом аналізу процесу приватизації.

Оприлюднюватиметься інформація про процес приватизації на офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Internet.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності та інформаційних технологій Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс: 284-51-62).

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                           Д. Парфененко