A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

від 25 грудня 2014 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проекту Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Новий період приватизації, проведення реформ у цій сфері вимагає удосконалення процесу приватизації, застосування нових технологій та процедур, що забезпечать ефективність продажу об’єктів, гнучку систему підходів до приватизації та прийняття рішень.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – проект Закону) спрямовано на забезпечення проведення реформ у сфері приватизації, реалізацію Державної програми приватизації, створення ринково-орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання рішень засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 29 серпня 2014 року.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є удосконалення Закону України "Про приватизацію державного майна", формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, забезпечення реалізації Державної програми приватизації, вимог до процесу реформування власності на завершальному етапі.

Ця мета досягається внесенням необхідних змін до Закону України "Про приватизацію державного майна".

3. Правові аспекти

Пропонується внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – Закон) та удосконалити механізм приватизації пакетів акцій шляхом внесення змін до статей 184 та 185 Закону.

З метою прискорення приватизаційних процесів у пункті 4 частини третьої статті 184 Закону пропонується норму щодо обов’язкового пропонування Кабінетом Міністрів України для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерного товариства розміром 5 – 10 відсотків статутного капіталу з метою визначення його ринкової вартості пакета акцій групи Г виключити.

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу" від 13 червня 2012 р. № 525 затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу здійснюється шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України.

Абзацом восьмим частини третьої статті 185 Закону належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються для продажу на фондових біржах.

Крім того, пункт 1 частини першої статті 185 Закону пропонується викласти в новій редакції, а пункт 4 цієї частини виключити.

Так, пункт 1 частини першої статті 185 Закону передбачає, що 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах, а пункт 3 вказаної норми Закону передбачає проведення конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій.

Пункт 5 частини першої статті 185 Закону передбачає, що акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Пункт 6 частини першої статті 185 Закону передбачає, що пакети акцій акціонерних товариств, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.

Отже, спосіб продажу акцій товариства об’єкту групи В державна частка, в статутному капіталі якого становить від 25+1 акція до 60 відсотків, залишився не врегульованим.

Тому, пропонується передбачити особливості приватизації для таких об’єктів групи В, якими передбачити способи продажу таких об’єктів – на фондових біржах, крім випадків продажу об'єктів на конкурсах, згідно з пунктом 3 цієї частини, та  вилучити пункт 4 частини першої статті 185 Закону.

Такі зміни дозволять пришвидшити процес приватизації та удосконалять законодавство з питань приватизації.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України. Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна, здійснюється в межах видатків, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік. Вдосконалення процесу приватизації правова основа якого створюється цим законопроектом, проведення ефективної, відкритої приватизації забезпечить збільшення надходжень до Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону в установленому порядку потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону було оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягнення поставлених цілей стосовно вдосконалення приватизаційного законодавства можливе лише шляхом розробки та прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна".

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону створить умови для удосконалення механізмів та процедур приватизації, скорочення строків приватизації, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів, стимулювання ринку цінних паперів, реалізації Державної програми приватизації, спрямованої на формування ринково-орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дозволить удосконалити механізми та процедури приватизації, підвищить економічну ефективність продажу об’єктів та надходження до Державного бюджету.

Прийняття Закону забезпечить реалізацію нової Державної програми приватизації, спрямованої на формування ринково-орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                           Д. Парфененко

 

" ____ " _____________ 2014 р.