A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах»

від 25 грудня 2014 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах» розроблено з метою приведення Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 388), у відповідність із вимогами законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про приватизацію державного майна».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є приведення процедури проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств у відповідність із вимогами чинного законодавства шляхом внесення змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 388).

3. Правові аспекти

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-правовими актами:
Цивільний кодекс України;
Господарський кодекс України;
Закон України  «Про приватизацію державного майна»;
Закон України  «Про Державну програму приватизації»;
Закон  України  «Про депозитарну систему України»;
Закон України «Про акціонерні товариства»;
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Реалізація наказу не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових нормативних актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу підлягає  погодженню  з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується  регіонального аспекту.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Стосовно наказу буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу Фонду державного  майна України  не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством.

 

 

           Заступник Голови Фонду                                                     І. Миронюк

          «____» ____________ 2014 р.