A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357»

від 6 жовтня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу  Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від  27 березня 2006 року  № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357»

 

1.    Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від  27 березня 2006 року          № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357» розроблено на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна», з метою приведення  нормативно - правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами зазначеної постанови.

 

2.    Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від  27 березня 2006 року          № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357»  розроблено з метою приведення  нормативно - правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна».

Досягнення зазначених цілей пропонується здійснити шляхом внесення змін до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання  та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за  № 417/12291 (із змінами), а також  Порядку перевірки документів громадської організації (об‘єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об‘єднання саморегулівних організацій оцінювачів), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 № 2357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за            № 25/6313 (із змінами),  шляхом  їх  викладення  в новій редакції.

 

3. Правові аспекти

 

У даній сфері суспільних відносин, яка регулюється проектом нормативного акта, діють:

Конституція України;

Закон України «Про Фонд державного майна України»;

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна";

п останова Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2001 року № 1668 «Про затвердження Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів»;

          Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання  та їх поновлення після анулювання,  затверджене  наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,  зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291;

Порядок перевірки документів громадської організації (об‘єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів  (об‘єднання саморегулівних організацій оцінювачів), затверджений наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 № 2357, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за  № 25/6313;

Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600.

 

4.    Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація проекту наказу Фонду державного майна України  не потребує додаткових матеріальних та інших  витрат.

 

5.    Позиція заінтересованих органів

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду державного майна України потребує погодження з Державною регуляторною службою України. Проект наказу підлягає державній реєстрації, що здійснюється Міністерством  юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

 

Проект наказу  Фонду державного майна України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць України і не впливає на їх регіональний розвиток. Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів територіальних громад.

 

61.  Запобігання дискримінації

 

Проект наказу Фонду державного майна України  не містить ознаки дискримінації.

 

7.    Запобігання корупції

 

Проект наказу Фонду державного майна України не містить правил і процедур, які відповідно до Закону України «Про заходи запобігання і протидії корупції» можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

8.    Громадське обговорення

 

Проект наказу Фонду державного майна України  відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, потребує проведення консультацій з громадськістю. З цією метою проект наказу включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.12.2014 № 2848.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу Фонду державного майна України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу  Фонду державного майна України є регуляторним актом. Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» аналіз його впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб‘єктів господарювання, громадян і держави, відповідність проекту наказу Фонду державного майна України принципам державної регуляторної політики вивчалось шляхом оприлюднення зазначеного проекту на офіційному веб-сайті Фонду державного майна і опрацювання зауважень і пропозицій від спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

 

101.    Вплив реалізації акта на ринок праці

  Проект  наказу  Фонду  державного майна  України   не матиме  негативного  впливу  на  ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць у сфері оцінки майна та професійної оціночної діяльності, підвищення рівня занятості населення тощо).

11. Прогноз результатів

 

Прийняття наказу Фонду державного майна України забезпечує приведення  нормативно - правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна».

 

Заступник Голови  Фонду                                               Н. Лебідь

 

« ___» _____________ 2015 р.​​