A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662»

Текст документу

від 10 листопада 2015 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» розроблено з метою приведення  нормативно – правових актів Фонду державного майна України (далі – Фонд) у відповідність до законодавства.

Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду від 05 квітня 2004 року № 662 «Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2004 року за             № 901/9500.

Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, затверджена наказом Фонду від 05 липня 2004 року № 662 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 20 липня 2004 року за № 902/9500 була розроблена на виконання пункту 26 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року № 155 «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави».

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року          № 777, передбачено, що контракт з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки укладається у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору» та від 12 серпня 1995 року № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності».

Частиною п’ятою статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» товариства визначено, що голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства, в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства. В таких випадках відповідно до статуту акціонерного товариства контракт з головою колегіального виконавчого органу заключається головою наглядової ради. 

 

 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» є приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства.


 3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту наказу є:

Закон України «Про Фонд державного майна України»;

- Закон України «Про акціонерні товариства»;

- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року         № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу Фонду не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

 Проект наказу Фонду  підлягає  погодженню  з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та реєстрації у Міністерстві  юстиції  України.

 

6. Регіональний аспект

 Проект наказу Фонду не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

 

6¹. Запобігання дискримінації

 У проекті наказу Фонду відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

7. Запобігання  корупції

 У проекті наказу Фонду  відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

 8. Громадське обговорення

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу  разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщений на сайті Фонду (www.spfu.gov.uaдля одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Таким чином, Фонд вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту зазначеного нормативно-правового акта, з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень.

 


9. Позиція соціальних партнерів

Проект  наказу Фонду не стосується соціально-трудової сфери.

  

10. Оцінка  регуляторного впливу

Проект наказу Фонду має ознаки регуляторного акта відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         

          10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

 Реалізація проекту наказу Фонду не впливає на ринок праці України.

 

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття проекту є визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 622 «Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства».

 

         Голова  Фонду                                                               І. Білоус

            «____» ________________  2015 р.