A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

 

1.                    Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання

 

У зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033, якою внесено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року         № 1891 (далі – Методика) необхідно розробити та привести нормативно-правові акти Фонду державного майна України у відповідність із законодавством.

Зазначеною Методикою визначені особливості оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі. Оцінка пакетів акцій здійснюється переважно шляхом проведення стандартизованої оцінки. За результатами проведення стандартизованої оцінки відповідно до Методики складається акт оцінки пакета акцій, форму та порядок заповнення якого встановлює Фонд державного майна України. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність прийняття наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105».

 

2. Головні цілі державного регулювання

 

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна Українидо вимог Методики пропонується внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, які визначатимуть організаційні та методичні засади проведення оцінки пакетів акцій  акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), під час їх продажу органами приватизації на конкурентних засадах способами, визначеними законодавством про приватизацію, крім продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

зазначених цілей

 

Під час розробки проекту наказу розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

1.Залишити наказ Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року   № 105 «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах» без змін.  У  такому  випадку  залишиться  проблема  неузгодженості  вимог  Методики  з нормативно-правовими актами Фонду державного майна, які  регулюють процедуру проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних   товариств   (далі  –  ПАТ),  що   підлягають   продажу   на   конкурсах, крім  таких,  що  проводяться  із  залученням  радників,  а  також  вимоги до форми та порядку складання актів оцінки пакетів акцій ПАТ.

2. Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах», що дасть змогу запровадити нові підходи до оцінки державного (комунального) майна, привести його положення у відповідність з новим законодавством, забезпечивши визначення процедури стандартизованої оцінки та порядок заповнення актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу (далі - АТ), створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про приватизацію державного майна».

 

4.     Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки об’єктів права державної власності для цілей приватизації, включає: закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, та інші національні стандарти оцінки.

Предметом регулювання проекту наказу є процедурастандартизованої оцінки та порядок заповнення актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про приватизацію державного майна».

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта забезпечить запровадження організаційних та методичних засад стандартизованої оцінки та складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання його положень висока. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Державний контроль та нагляд за дотриманням акта здійснюється Фондом державного майна відповідно до наданих йому законами України «Про Фонд державного майна України» та «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» повноважень.

 

 

 

6.     Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

 

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення захисту майнових прав та інтересів держави (територіальної громади) у випадках приватизації об’єктів права державної власності та інших випадках їх відчуження внаслідок запровадження процедури, підходів, методів та оціночних процедур до оцінки таких об’єктів.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Забезпечення об'єктивного визначення вартості об’єктів права державної  власності в процесі приватизації таких об’єктів шляхом проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій державним органом приватизації самостійно

Відсутні

Населення

Забезпечення об'єктивного визначення вартості об’єктів права державної власності в процесі приватизації таких об’єктів внаслідок запровадження процедури, підходів, методів та оціночних процедур до оцінки таких об’єктів.

Відсутні

 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

 

7.                 Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105» необмежений у часі на підставі того, що Методика, у відповідність з якою приводяться положення наказу, не має обмеження дії в часі.

 

8.                 Показники результативності регуляторного акта

 

Основним показником результативності акта є кількість складених та затверджених актів оцінки пакетів акцій АТ, які відповідають вимогам Методики та такого нормативно-правового акта.

 Проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна, що є достатнім для інформованості широкої громадськості та фахівців в сфері оцінки з метою вивчення Фондом державного майна їх думки з приводу результативності запроваджених актом заходів.

 

9.     Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Відповідно до законодавства Фонд державного майна України здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                                    

Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності зазначеним проектом постанови шляхом вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки

 

та широкої громадськості.

Результативність змін, що вносяться до наказу, вивчатиметься Фондом державного майна України протягом року з дати набрання чинності актом під час повторного відстеження його результативності. За результатами такого відстеження буде проведений порівняльний аналіз показників результативності акта до набрання ним чинності і після набрання чинності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, телефон/факс 200-30-75).

 

 

 

Голова Фонду                                                                                                       І. Білоус

 

 

«____»_____________ 2015 року