A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

У зв’язку із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033, якою внесено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (далі – Методика), в якій запроваджені нові підходи до оцінки державного (комунального) майна та майна суб'єктів господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, Фонд державного майна України розробив зміни до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, які визначатимуть організаційні та методичні засади проведення оцінки пакетів акцій  акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), під час їх продажу органами приватизації на конкурентних засадах способами, визначеними законодавством про приватизацію, крім продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, виклавши його в новій редакції.

Проект наказу розроблено з метою приведення Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, у відповідність із Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033).

 

2.  Мета і шляхи її досягнення

 

Внесення змін до наказу дасть змогу привести його положення у відповідність із запровадженими новими підходами до оцінки державного (комунального) майна, забезпечивши визначення процедури оцінки та порядку заповнення актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про приватизацію державного майна», за результатами стандартизованої оцінки.

З метою реалізації нових підходів до проведення стандартизованої оцінки майна в нормативно-правовий акт пропонується внести зміни в частині визначення порядку та алгоритму розрахунку оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурентних засадах, шляхом удосконалення відповідних розрахунків під час застосування майнового, дохідного та порівняльного підходів до оцінки майна. 

3.  Правові аспекти

 

Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки об’єктів права державної власності для цілей приватизації, включає: закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, та інші національні стандарти оцінки.

 

4.  Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних витрат.

 

5.Позиція заінтересованих органів

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект нормативно-правового акта буде надісланий Державній регуляторній службі України.

 

6.  Регіональний аспект

 

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України і не має впливу на  її регіональний розвиток. Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає права та інтереси територіальних громад.

 

61. Запобігання дискримінації

 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7.  Запобігання корупції

 

У проекті акта відсутні правила та процедури, що відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8.  Громадське обговорення

 

Проект нормативно-правового акта відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             03 листопада 2010 року № 996, потребує проведення консультацій з громадськістю. З цією метою проект акта включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25 грудня 2014 року № 2848.

Проект нормативно-правового акта разом і повідомленням про його оприлюднення та аналізом регулятивного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України для одержання зауважень і пропозицій.

Таким чином, головний розробник проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105» вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту зазначеного нормативно-правового акта з метою забезпечення широкого громадського обговорення йогоположень не тільки професіоналами в сфері оцінки майна, а також усіма бажаючими взяти участь у його обговоренні членами суспільства.

 

9.  Позиція соціальних партнерів

 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

 

10.  Оцінка регуляторного впливу

 

Проект акта є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

 

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня занятості населення тощо).

 

11.Прогноз результатів

 

Прийняття наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року      № 105» дасть змогу запровадити нові підходи до оцінки державного майна, привести його положення у відповідність із новим законодавством, забезпечивши визначення процедури стандартизованої оцінки та порядок заповнення актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу на конкурентних засадах.

 

 

Голова Фонду                                                                                       І. Білоус