A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проект Закону України " «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного Кодексу України» (щодо фінансування спеціального фонду)

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

 

 

 «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного Кодексу України»

(щодо фінансування спеціального фонду)

________________________________

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до статті 15 Бюджетного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010, №  50-51 (24.12.2010), ст.  572):

1) у статті 15:

пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:

«2)90 % коштів від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації) - щодо державного бюджету;»;

...

доповнити частину третю пунктом такого змісту:

«2) 10 % коштів від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації) - щодо державного бюджету;»;

пункт 2 частини третьої вважати відповідно пунктом 3 частини третьої;

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України                                                              А. В. Парубій

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу