A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності» (доопрацьований)

Проект

                                            

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2019 р. №

Київ

Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності

 

 Відповідно до пункту 19 частини другої статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) переоцінка основних засобів для цілей бухгалтерського обліку державних унітарних підприємств(крім державних унітарних підприємств, ціни на товари (послуги) яких підлягають державному регулюванню, та щодо яких відсутні рішення про їх приватизацію) та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, здійснюється із залученням суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, за результатом якої складається звіт про оцінку майна;

2)  звіти про оцінку майна, зазначені в підпункті 1 цього пункту, підлягають обов’язковому рецензуванню.

2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити в установленому порядку проведення переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку державних унітарних підприємств (крім державних унітарних підприємств, ціни на товари (послуги) яких підлягають державному регулюванню, та щодо яких відсутні рішення про їх приватизацію) та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, якщо така переоцінка здійснювалася станом на дату, що передує 31 грудня 2015 року.

Переоцінка основних засобів державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, здійснюється у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку.

3. Фонду державного майна України забезпечити рецензування звітів про оцінку майна відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»шляхом залучення оцінювача, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, експертних рад, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами – членами саморегулівної організації, або  оцінювача, який працює у Фонді державного майна України, а також інших органах.

 

Прем’єр - міністр  України                                                           

 

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу