A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Зміни до наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж»

від 3 серпня 2015 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  Наказ Фонду державного

                                                                                  майна України

                                                                                  ________ 2015 року № _____

 

Зміни до наказу Фонду державного майна України

від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності  груп А, Д та Ж»

 

1. В тексті наказу слова «заяви про приватизацію» у усіх відмінках замінити відповідно словами «заяви на участь в аукціоні, конкурсі» у відповідних відмінках.

 

2. У назві, тексті Порядку слова «заява про приватизацію» у усіх відмінках замінити відповідно словами «заява на участь в аукціоні, конкурсі» у відповідних відмінках.

 

3. У пункті 2.2 Порядку:

1) в абзаці п’ятому підпункту а слова «(з дня набрання чинності абзацу п`ятого підпункту 8 пункту 1 розділу І Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки»)» вилучити;

2) підпункті б:

в абзаці третьому слова «виписки або» вилучити;

в абзаці четвертому слова «копія довідки про взяття на облік платника податків» вилучити;

в абзаці восьмому слова «(з дня набрання чинності абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1 розділу І Закону України від 13 січня 2012 року                       № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки»)» вилучити;

3) в підпункті в:

в абзаці другому слова «державної податкової служби» замінити словами «доходів і зборів»;

в абзаці третьому слова «виписки або» вилучити;

в абзаці четвертому слова «копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб-підприємців)» вилучити.

 

4. Пункт 2.6 Порядку після слова «подається» доповнити словами «у письмовій формі».

 

5. Пункт 2.7  Порядку викласти у такій редакції:

«2.7. Заява на участь в аукціоні, конкурсі об'єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації, який здійснює приватизацію об'єкта, зазначеного в заяві, у письмовій формі.

При проведенні аукціону в електронній формі  заява на участь в аукціоні та документи, що є додатками до заяви, подаються організатору аукціону в електронному вигляді. У заяві, що подається в електронній формі, обов’язково мають бути  заповненні всі електронні поля. Протягом двох календарних днів з дати здійснення реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний направити поштою оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, на адресу організатора аукціону.».

 

6. Пункт 2.10 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

«При проведенні аукціону в електронній формі, на підставі отриманих у електронному вигляді заяви та документів, що є додатками до заяви, організатор аукціону за погодженням із замовником аукціону приймає рішення щодо реєстрації заявника в системі електронних торгів або відмови в реєстрації.».

 

7. Пункт 2.11  Порядку після абзацу другого доповнити новим  абзацом третім такого змісту: «При проведенні аукціону в електронній формі один примірник заяви зберігається у організатора аукціону».

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим.

 

8. Пункт  3.2  Порядку після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим - дванадцятим такого змісту:           

«При проведенні аукціону, в тому числі за методом зниження ціни, в електронній формі організатор аукціону має право відмовити в реєстрації заяви на участь в аукціоні у разі:

ненадання або надання в неповному обсязі документів, передбачених формою заяви;

виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві, доданим документам;

надання заяви не за встановленою формою;

несплати у повному розмірі реєстраційного внеску та/або грошових коштів в розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта приватизації;

учасник аукціону не може бути покупцем об’єкту малої приватизації з причин, зазначених в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

 

9. Додаток 1 та Додаток 2 до Порядку викласти у нових редакціях, що додаються.

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

конкурентних продажів

об’єктів приватизації                                                                    Я. Берназюк