A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Зміни до Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

від 3 серпня 2015 р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Наказ Фонду державного

                                                                                  майна України

                                                                                  ________ 2015 року № _____

 


Зміни до Порядку

продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

 

            1. Пункт 1.10 доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

            індивідуальний код учасника – набір цифр, що автоматично присвоюється системою у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів та відображається в ході проведення аукціону;

            система електронних торгів – інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів проведення аукціонів в електронній формі та обробку інформації про аукціони.

 

            2. Пункт 2.2 після абзацу восьмого доповнити абзацами 9 -14 такого змісту:

            форму проведення аукціону;

            для аукціонів, що проводяться в електронній формі:

час початку торгів та закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій),

адресу веб-сайту організатора аукціону, відповідальність організатора аукціону за додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства з приватизації;

обов’язок організатора аукціону забезпечити безперешкодний допуск учасників до участі в аукціонах в електронній формі, рівні умови для всіх учасників аукціонів в електронній формі, можливість пошуку і перегляду повної та достовірної інформації щодо проведення аукціонів в електронній формі, захист даних та інформації від комп’ютерних вірусів, блокування несанкціонованих дій щодо отримання інформації про обєкти, що виставляються на продаж, про хід аукціону в електронній формі та їх учасників;

можливість замовника аукціону здійснювати контроль за ходом аукціону в електронній формі.

            У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

 

            3. Розділ ІІ доповнити пунктом 2.10 такого змісту:

            «Державний орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону (у тому числі аукціону за методом зниження ціни) в електронній формі. Порядок проведення такого аукціону визначається Фондом державного майна України.».

 

            4. Пункт 3.1. після слів «Продаж об’єктів на аукціоні» доповнити словами «(в тому числі в електронній формі)».

 

            5.  Перше речення пункту 4.1. після слів «за методом зниження ціни» доповнити словами «(в тому числі в електронній формі)».

 

            6. Пункт 10.3 після слів «виключно на аукціонах» доповнити словами «(в тому числі в електронній формі)».

            7. Пункт 11.1 після слів «на аукціоні» доповнити словами «(в тому числі в електронній формі)».

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

конкурентних продажів

об’єктів приватизації                                                                    Я. Берназюк