A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

від 3 червня 2015 р.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту Закону України «Про внесення змін

до Закону України «Про особливості приватизації

об’єктів незавершеного будівництва»

 

1.     Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Аналіз ситуації, що склалася у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва, свідчить про зниження попиту на об’єкти незавершеного будівництва, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані,  про труднощі, що виникають у зв’язку з підготовкою об’єктів незавершеного будівництва до продажу разом із земельними ділянками, а також неможливістю проведення державної реєстрації прав власності держави на такі об’єкти.

Статтею 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» встановлено імперативну норму щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва на аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

Дана норма поширюється також на продаж об’єктів незавершеного будівництва під розбирання.

Як зазначено у частині другій статті 15 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» у разі продажу  об’єкта незавершеного будівництва під розбирання разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець може придбати земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, тільки під забудову.

Слід зауважити, що під час продажу об’єктів незавершеного будівництва під розбирання, як правило, потенційні покупці зацікавлені у придбанні об’єкта для використання будівельних матеріалів, а не земельної ділянки для забудови. Щоб виставити ОНБ на продаж під розбирання, органи приватизації здійснюють підготовку до продажу об’єкта разом із земельною ділянкою та несуть витрати на її проведення, а як результат - запропонований ОНБ разом із земельною ділянкою до продажу під розбирання не користується попитом. Довготривалий процес підготовки земельної ділянки до продажу разом із об’єктами незавершеного будівництва призводить до остаточної руйнації об’єктів-довгобудів. Включення земельної ділянки до складу об’єкта приватизації унеможливлює продаж таких об’єктів як будівельних матеріалів. Відсутність попиту на об’єкти незавершеного будівництва, запропоновані до продажу під розбирання разом із земельними ділянками, не дозволяє компенсувати бюджетні кошти, витрачені державними органам на підготовку до продажу об’єкта разом із земельною ділянкою.

На сьогоднішній день суттєво обмежене фінансування з Державного бюджету витрат державних органів приватизації на заходи, пов’язані з підготовкою об’єктів до приватизації, зокрема, з виготовленням документації із землеустрою.

З метою виконання Державної програми приватизації, забезпечення надходження коштів до державного бюджету та спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва  пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині зняття імперативності норми щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти, для об’єктів, які пропонуються до продажу під розбирання, з урахуванням вивчення попиту.

Також ситуація ускладнюється законодавчо встановленою загальною вимогою щодо укладання договорів про відчуження об’єктів нерухомого майна, зокрема й об’єктів незавершеного будівництва, після реєстрації прав на це майно (стаття 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868, для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва необхідно подати документ, що підтверджує право на земельну ділянку, технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва, а також документ, що надає право на виконання будівельних робіт.

На більшість об’єктів незавершеного будівництва, підготовку до приватизації яких здійснюють державні органи приватизації, з різних причин відсутні зазначені документи. Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується внести зміни до статті 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», в якій передбачити інший перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на об’єкт незавершеного будівництва з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» та статті 22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

            Також враховуючи положення статей 125 та 126 Земельного кодексу України, згідно з якими право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на земельну ділянку, що приватизується разом із об’єктом незавершеного будівництва, з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до Земельного кодексу України.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» спрямовано на спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

            Прийняття проекту Закону забезпечить виконання пункту 7.5 розділу ІХ   Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання та пункту 42 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р.

 

2.     Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є удосконалення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, зниження обсягів видатків з Державного бюджету на підготовку до продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, спрощення процедури проведення державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва державної форми власності, що підлягають приватизації.

 

3.     Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва». Оскільки обов’язковість продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, а також перелік документів, які необхідно подавати нотаріусу державними органами приватизації для посвідчення договору купівлі-продажу таких об’єктів, визначені Законом України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»,  розв’язання вищезазначених проблем можливе лише за умови закріплення відповідних механізмів на законодавчому рівні.

 У разі неприйняття зазначеного законопроекту проблемні питання приватизації об’єктів незавершеного будівництва залишатимуться не врегульованими, триватиме блокування продажу об’єктів незавершеного будівництва, додаткове навантаження на державний бюджет – фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою до продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, руйнування та розкрадання державного майна.

 

4.     Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується спростити  механізм приватизації об’єктів незавершеного будівництва шляхом внесення змін до статей 3, 11, 12 та 13 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», надавши можливість органам приватизації, враховуючи наявний попит, здійснювати продаж під розбирання об’єктів незавершеного будівництва як разом із земельними ділянками, так і без земельних ділянок, а також визначивши перелік документів, які державним органам приватизації необхідно подавати державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Слід зауважити, що частиною четвертою статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», та частиною першою статті  22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» передбачено, що право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта. У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта. У зв’язку з цим стаття 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» потребує приведення у відповідність із вищезазначеними нормами Законів.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на земельну ділянку, що приватизується разом із об’єктом незавершеного будівництва, з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статей 125 та 126 Земельного кодексу України.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не передбачається.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом удосконалення механізмів та процедур приватизації об’єктів незавершеного будівництва, продажу об’єктів,  формування чіткої правової бази у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва.

Впровадження даного законодавчого акта дозволить:

удосконалити механізми та процедури приватизації об’єктів незавершеного будівництва;

сформувати чітку правову базу  у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва;

забезпечити економічну ефективність продажу об’єктів незавершеного будівництва;

забезпечить реалізацію Державної програми приватизації.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття Закону України удосконалить механізм приватизації об’єктів незавершеного будівництва, сформує чітку правову базу  у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва, забезпечить економічну ефективність продажу об’єктів незавершеного будівництва, забезпечить реалізацію Державної програми приватизації.

 

 

7. Термін дії акта

Постійний. Протягом дії Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта визначається такими показниками:

- збільшення кількості приватизованих об’єктів незавершеного будівництва;

 - збільшення надходжень грошових коштів до Державного бюджету.

 

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проводитимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання ним чинності шляхом отримання зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу процесу приватизації.

Періодичні відстеження результативності планується проводити раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження шляхом аналізу процесу приватизації.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням продажу обєктів малої приватизації та ЄМК Фонду державного майна України                (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс: 280-42-49).

 

 

 

Голова Фонду

державного майна України                                                          І. Білоус