A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою»

від 22 жовтня 2015 р.

Пояснювальна записка

до проекту наказу Фонду державного майна України

«Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців

робіт із землеустрою»

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою» (далі – проект нормативно-правового акта) розроблено відповідно до абзацу третього частини першої статті 18Закону України «Про приватизацію державного майна», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», а також удосконалення процедури проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою.

            Зокрема, абзацом першим частини першої статті 2 Закону України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» встановлюється норма, що цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – 1 мільйон гривень.

            Чинним Положенням про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою передбачається проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою у разі, якщо вартість робіт із землеустрою не перевищує 300 тис. грн.

            Крім того, проектом нормативно-правового акта передбачається спростити безпосередньо процедуру проведення самого конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

            Головною метою прийняття проекту нормативно-правового акта є вдосконалення процедури відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації та приведення його у відповідність із законодавством про здійснення державних закупівель.

 

3. Правові аспекти

 

            Предметом правового регулювання проекту нормативно-правового акта є приведення його у відповідність із вимогами Закону України від         10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», вдосконалення процедури відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації.

Відносини, пов'язані із прийняттям проекту нормативно-правового акта, регулюються законодавством про приватизацію, земельним законодавством та законодавством про здійснення державних закупівель.

 

 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

            Реалізація проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових матеріальних витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

            Проект нормативно-правового акта потребує погодження із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державною регуляторною службою України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

            Листом від 21.08.2015 № ДС-7-28-0.13-8483/23-15 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру погодила без зауважень проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою». Позиція Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру погоджена Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України листом від 18.06.2015 № 7/14-6979.

Листом від 04.03.2015 № 1398/0/20 Державна регуляторна служба України погодила проект нормативно-правового акта.

У зв’язку зі зміною керівника Фонду державного майна України проект нормативно-правового акта підлягає повторному погодженню із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державною регуляторною службою України.

Також у зв’язку із реорганізацією Державного агентства земельних ресурсів України та створенням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної      діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру або його територіального органу у текст Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою були внесені відповідні зміни.

 

6. Регіональний аспект

 

            Проект нормативно-правового акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

 

61. Запобігання дискримінації

 

Проект нормативно-правового акта не містить ознак дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

 

Проект нормативно-правового акта не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

 

Керуючись вимогами статей 9 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», для оприлюднення відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, доопрацьований проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою» розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

 

9. Позиція соціальних партнерів


          Проект нормативно-правового акта не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

 

            Прийняття проекту нормативно-правового акта дасть змогу вдосконалити процедуру відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації та привести нормативно-правовий акт у відповідність із законодавством про здійснення державних закупівель.

Проект нормативно-правового акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

 

10 1. Вплив реалізації акта на ринок праці

 

Реалізація проекту нормативно-правового акта не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

 

Прийняття проекту нормативно-правового акта сприятиме залученню виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах під час підготовки до продажу державними органами приватизації об'єктів державної власності, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками, та підвищить організацію цього процесу.

 

Голова Фонду

державного майна України                                                             І. Білоус                    

 

                       

“_____”_________________2015 р.