A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

від 2 липня 2015 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                   Київ                                      №____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про порядок

навчання та підвищення кваліфікації

корпоративних секретарів акціонерних

товариств та Положення про порядок роботи

екзаменаційної комісії та проведення

кваліфікаційного іспиту з отримання та

підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»,  статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року № 791 «Про управління корпоративними правами держави», Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 955, та з метою забезпечення координації роботи з навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний» (додаються).

 

2. Управлінню фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України.

 

 

 

 

 

       Голова Фонду                                                                І.Білоус