A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Current vacancies

Вакансії апарату Фонду державного майна України станом на 01.10.2015*
     
№ за ШР Посада Вакантні, тимчасово вакантні
Фонд державного майна України 
Департамент забезпечення діяльності Фонду 
1 заступник директора Департаменту вакантна
Управління організаційного забезпечення апарату Фонду 
відділ з питань інформаційного забезпечення 
2 начальник відділу вакантна
3 головний спеціаліст вакантна
4 головний спеціаліст вакантна
відділ забезпечення діяльності Голови Фонду 
5 помічник Голови Фонду тимчасово вакантна
6 секретар керівника вакантна
7 секретар керівника вакантна
Управління кадрової роботи 
відділ персоналу апарату Фонду та проходження державної служби 
8 начальник відділу вакантна
9 головний спеціаліст вакантна
відділ управління персоналом РВ та підвищення кваліфікації 
10 головний спеціаліст вакантна
Управління документального забезпечення та контролю 
Управління адміністративно-господарської роботи 
відділ по роботі з питань державних закупівель 
11 головний спеціаліст вакантна
12 головний спеціаліст вакантна
відділ матеріального забезпечення та підготовки договорів 
13 головний спеціаліст вакантна
відділ інженерно-технічного забезпечення 
14 головний спеціаліст вакантна
Управління по роботі з регіональними відділеннями 
15 заступник директора Департаменту-начальник Управління вакантна
відділ з питань координації роботи регіональних відділень 
16 головний спеціаліст вакантна
відділ планування та контролю за виконанням планових завдань 
17 головний спеціаліст вакантна
18 провідний спеціаліст вакантна
Департамент договірного менеджменту‚ міждержавних майнових та корпоративних відносин 
Управління з питань договірної діяльності та менеджменту 
відділ контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу 
19 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань корпоративних відносин 
відділ з питань координації органів управління товариств 
20 головний спеціаліст вакантна
21 головний спеціаліст вакантна
відділ нормотворчої діяльності в сфері корпоративних відносин 
22 головний спеціаліст вакантна
Департамент оцінки майна‚ майнових прав та професійної оціночної діяльності 
відділ оцінки єдиних майнових комплексів та корпоративних прав 
23 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ оцінки нерухомості‚ рухомого майна і майнових прав 
24 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ по роботі з оцінювачами 
25 головний спеціаліст тимчасово вакантна
26 головний спеціаліст вакантна
відділ по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів 
27 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації 
Управління з питань планування та пільгового продажу 
відділ формування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж 
28 головний спеціаліст вакантна
Управління реформування власності 
відділ по роботі з підприємствами АПК 
29 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу 
30 начальник Управління вакантна
відділ моніторингу фондового ринку та проведення аналізу продажу 
31 начальник відділу  
32 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління приватизації об’єктів груп А‚ Д та Ж 
33 начальник Управління вакантна
відділ приватизації об’єктів групи А 
34 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ приватизації об’єктів груп Д та Ж 
35 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент з питань орендних відносин та розпорядження державним майном 
36 директор Департаменту вакантна
Управління орендних відносин 
відділ нормотворчої діяльності з питань орендних відносин та методологічного забезпечення 
37 головний спеціаліст вакантна
38 головний спеціаліст вакантна
відділ договірної роботи та здійснення контролю за виконанням договорів оренди 
39 головний спеціаліст вакантна
відділ з питань орендних відносин при використанні державного майна 
40 провідний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань розпорядження державним майном 
відділ з питань відчуження та списання об’єктів державної власності 
41 головний спеціаліст тимчасово вакантна
42 головний спеціаліст вакантна
Юридичний департамент 
Управління представництва інтересів Фонду у судах 
відділ претензійно – позовної роботи 
43 заступник начальника відділу вакантна
44 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ правової експертизи нормативно-правових актів 
45 головний спеціаліст вакантна
відділ нормотворчої діяльності 
46 головний спеціаліст тимчасово вакантна
47 головний спеціаліст вакантна
Управління з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство 
відділ з питань відновлення платоспроможності 
48 головний спеціаліст вакантна
відділ представництва Фонду у справах про банкрутство 
49 головний спеціаліст вакантна
50 головний спеціаліст вакантна
Управління звітності‚ планування та моніторингу фінансової діяльності 
відділ звітності та моніторингу фінансової діяльності 
51 заступник начальника відділу вакантна
Управління законодавчого та аналітичного забезпечення 
відділ з організації регуляторної діяльності та аналітичної діяльності процесів реформування у відносинах власності 
52 головний спеціаліст вакантна
відділ підготовки законопроектів 
53 головний спеціаліст вакантна
54 головний спеціаліст вакантна
Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ 
відділ з питань редакційної діяльності та підготовки друкованих видань 
55 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку 
планово-фінансовий відділ 
56 головний спеціаліст вакантна
57 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ зведеної звітності‚ координації‚ аналізу та контролю роботи РВ 
58 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління контролю та внутрішнього аудиту 
59 начальник Управління вакантна
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату 
60 головний спеціаліст вакантна
61 головний спеціаліст вакантна
62 головний спеціаліст вакантна
відділ внутрішнього аудиту РВ Фонду 
63 головний спеціаліст тимчасово вакантна
64 головний спеціаліст вакантна
відділ контролю процесів приватизації та управління державним майном 
65 головний спеціаліст вакантна
66 головний спеціаліст вакантна
Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції 
67 головний спеціаліст вакантна
68 головний спеціаліст вакантна
*Посади не заміщуються у зв'язку з запланованою реорганізацією апарату Фонду​