A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про порядок регулювання орендних відносин

№ 10-16-1962 від 12 лютого 2004 р.

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ ФДМУ

N 10-16-1962від 13.02.2004

Фонд майна АРК, регіональні відділення
Фонду державного майна України

У зв'язку з набранням чинності новим Цивільним і Господарським кодексами повідомляємо про порядок регулювання орендних відносин.

1. Загальний підхід до правового регулювання орендних відносин полягає у такому:

вимоги ст. 287, 288 і ч. 2 ст. 289 ГКУ, які є спеціальними нормами регулювання оренди державного майна, мають виконуватися у повному обсязі (у ЦКУ таких статей немає);

положення ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон "Про оренду...") як спеціального правового акту виконуються у повному обсязі, крім тих, які суперечать ст. 287, 288 і ч. 2 ст. 289 ГКУ (тобто, крім ст. 5 Закону "Про оренду...");

інші положення ГКУ (крім ст. 287, 288 і ч. 2 ст. 289) і ЦКУ, які регулюють орендні відносини, виконуються, якщо вони не суперечать положенням спеціального правового акту - ЗУ "Про оренду..." (тобто вимоги щодо нотаріального посвідчення і державної реєстрації певних видів договорів оренди є чинними для оренди державного майна);

Закони України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" та "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук" є спеціальними по відношенню до Цивільного і Господарського кодексів України, які є актами загального законодавства (тобто норми цих Законів в частині оренди залишаються чинними).

2.У зв'язку з вищевикладеним вважаємо, що норми ч. 1 і 2 ст. 284 та ч. 1 ст. 289 ГКУ та п. 1 ч. З ст. 776 і ч. З ст. 778 ЦКУ (цей перелік не є вичерпним) не поширюються на оренду державного майна, бо вони не є спеціальними нормами регулювання оренди державного майна і не відповідають нормам спеціалізованого правового акту - ЗУ "Про оренду...".

3. Зважаючи на неврегульованість питань державної реєстрації договорів оренди нерухомого майна, передбаченої ст. 794 ЦКУ, і враховуючи, що відповідно до ст. 640 ЦКУ договір, який підлягає і нотаріальному посвідченню, і державній реєстрації, є укладеним з моменту державної реєстрації, Фонд звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення Мін'юсту терміново підготувати відповідний підзаконний акт і вжити заходів щодо забезпечення нотаріального посвідчення договорів оренди. До врегулювання питання реєстрації договорів оренди пропонуємо утриматися від укладення договорів оренди будівель, споруд і приміщень строком на рік і більше.

4. Роз'яснюємо, що відповідно до ст. 287 ГКУ державні органи приватизації є єдиними орендодавцями нерухомого майна, у т. ч. площею до 200 кв. м, що є державною власністю (крім військового і майна НАН України).

5. Роз'яснюємо, що у зв'язку з розбіжностями між вимогами ч. 2 ст. 75, ч. 4 ст. 115 і ч. 1 ст. 287 ГКУ орендодавцями цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств (крім підприємств НАН України) можуть бути тільки Фонд державного майна України і його регіональні відділення.

6. Норми ГКУ (ст. 287, 288 і ч. 2 ст. 289 та статті, які не суперечать нормам ЗУ "Про оренду...") не поширюються на укладені до 01.01.2004 договори оренди, але згідно з Прикінцевими положеннями ГКУ вони застосовуються до них у разі продовження господарських відносин за цими договорами (продовження строку дії договорів), внесення змін до цих договорів.

Таким чином, органи приватизації (орендні підрозділи):

залишаються орендодавцями цілісних майнових комплексів підприємств, цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), державного майна, що знаходиться на балансах господарських товариств, утворених при приватизації (корпоратизації);

не надають дозволи державним підприємствам бути орендодавцями цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;

надають свої висновки Міноборони або уповноваженим ним органам військового управління стосовно надання цими органами дозволів на передачу нерухомого військового майна в оренду та укладення договорів.

Державні підприємства (організації, установи) втратили право бути орендодавцями нерухомого майна будь-якої площі (ст. 287 ГКУ), а через невизначеність у ГКУ не можуть бути і орендодавцями цілісних майнових комплексів своїх структурних підрозділів.

Можливості військових частин, організацій і установ Збройних Сил, НАНУ і її установ щодо оренди їх майна не змінилися.

Голова ФондуМ. ЧЕЧЕТОВ