A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 965 від 4 липня 2013 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Київ

04.07.2013                                                                                           № 965

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,  затвердженого  наказом  Фонду  державного майна  України (Фонд)  від  19 грудня 2001  року № 2355   та   зареєстрованого   в   Міністерстві   юстиції  України  28 грудня 2001 року  за  № 1092/6283, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 20 червня 2013 року (протокол № 73) щодо позбавлення Северіна О.К. кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 12 лютого 2005 року МФ № 3021, виданого Фондом спільно з НУ «Львівська політехніка»,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 17 червня 2005 року  №  3185, видане Фондом Северіну О.К.
  2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво   про   реєстрацію  в    Державному   реєстрі   оцінювачів  на   Северіна О.К. з урахуванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                        І. Хотей