A A A K K K

Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

№ 67 від 17 січня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013                                         Київ                                              67  

 

Про результати контролю за
виконанням умов договорів
купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію державного майна” щодо контролю державними органами приватизації (далі – орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України”, відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 10.05.2012 № 631, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 815/21127, та згідно з щоквартальними графіками перевірок, затвердженими наказами Фонду та його регіональними відділеннями “Про організацію щоквартальних перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу”, протягом 2012 року проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації.

За вказаний період було перевірено 1424 договори. Невиконання або неналежне виконання покупцями об’єктів приватизації тих чи інших зобов’язань встановлено за 179 договорами. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися відповідні, передбачені законодавством і договорами, заходи впливу.

З 1995 року до кінця 2012 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестицій та інших коштів на загальну суму 10,8 млрд грн, 1,8 млрд дол. США та 72,0 млн євро, що в перерахунку на національну валюту становить 22,00 млрд грн (за договорами передбачено надходження інвестицій: 9,5 млрд грн, 1,5 млрд дол. США та 19,26 млн євро). У тому числі у стратегічно важливі для економіки і безпеки держави підприємства внесено коштів на загальну суму 5,22 млрд грн, 1,16 млрд дол. США при передбачених 4,82 млрд грн та 898 млн дол. США. 

Тривала робота з розірвання договорів купівлі-продажу через невиконання покупцями взятих зобов’язань та з повернення таких об’єктів у державну власність, а також з повторного їх продажу. Станом на 01.01.2013 у державну власність повернуто 303 об’єкти. З числа повернутих у державну власність повторно продано 163 об’єкти. Сума коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить 98,64 млн грн.

За звітний період державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та термінів подання звітної інформації. Кращими в частині якості організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо подальшого нормативного та методологічного забезпечення контролю є Регіональні відділення Фонду по Волинській та Херсонській областях та Регіональне відділення Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі.

Враховуючи наведене та беручи до уваги службову записку від 17.01.2013 № 23-2-033,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом 2012 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду забезпечити у першому кварталі 2013 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

      Голова Фонду                                                       О. Рябченко


dod_1_2_67_18012013.pdfДодатки 1-2

dod_3_4_67_18012013.pdfДодатки 3-4

dod_5_67_18012013.pdfДодаток 5