A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації

№ 2099 від 2 листопада 1999 р.

Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації

Наказ Фонду державного майна України
від 3 листопада 1999 року N 2099

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 1999 р. за N 842/4135

Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 61, з метою обслуговування обігу цінних паперів, які випущені в бездокументарній формі або в документарній, але знерухомлені, та для виконання операції з цінними паперами, НАКАЗУЮ:

1. Установити такий порядок відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації:

1.1. При продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю особа, яка має право на придбання акцій за номінальною вартістю, укладає договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним нею зберігачем та надає комісії з продажу акцій відкритого акціонерного товариства одночасно із заявою на придбання акцій за номінальною вартістю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах (номер та дата відкриття рахунку, найменування та місцезнаходження зберігача).

1.2. При продажу акцій відкритих акціонерних товариств на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти та на спеціалізованих сертифікатних аукціонах за компенсаційні сертифікати з моменту опублікування інформаційного повідомлення про продаж акцій фізичні та юридичні особи укладають договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраними ними зберігачами та надають філії ДАК "Національна мережа аукціонних центрів" одночасно із заявою на участь в аукціонах інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах (номер та дату відкриття рахунку, найменування та місцезнаходження зберігача).

1.3. При продажу акцій на конкурсах, на відкритих торгах, аукціоні, за викупом не пізніше повної сплати вартості пакета акцій фізичні та юридичні особи укладають договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраними ними зберігачами та надають органу приватизації інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах (номер та дату відкриття рахунку, найменування та місцезнаходження зберігача).

1.4. При продажу акцій через систему біржової торгівлі та позабіржові фондові торговельні системи, на відкритих грошових регіональних аукціонах протягом восьми робочих днів з дня проведення відповідних торгів (аукціону) фізичні та юридичні особи укладають договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраними ними зберігачами та надають Фонду державного майна України інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах (номер та дату відкриття рахунку, найменування та місцезнаходження зберігача).

2. Для підготовки розпорядження про виконання облікової операції з переказу або списання цінних паперів переліки осіб, які придбали акції в процесі приватизації (додатки 1, 2), складаються:

окремо для осіб, які відкрили рахунки в цінних паперах у зберігача, з яким орган приватизації уклав договір про відкриття рахунку в цінних паперах і який зарахував цінні папери акціонерного товариства, акції якого придбали вищезазначені особи на рахунок у цінних паперах органу приватизації;

окремо для осіб, які відкрили рахунки в цінних паперах в інших зберігачів.

3. Департаменту розвитку фондового ринку (А. Сачівко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

4. Департаменту розвитку фондового ринку (А. Сачівко) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в установленому порядку.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду О. Бондар
ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозговий


ЗавантажитиДодатки