A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про надання звітів щодо результатів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2012                       Київ                           № 3105

Про надання звітів щодо результатів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу

 На виконання вимог статті 4 Закону України "Про Фонд державного майна України" щодо інформування вищих органів державної влади про роботу та хід виконання Державної програми приватизації та враховуючи службову записку Управління з питань договірного менеджменту від 04.07.2012 № 23-2-552,

НАКАЗУЮ:

1.  Регіональним відділенням Фонду державного майна України надавати щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним, інформацію про стан виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації за формою, наведеною у додатках.

2.   Відповідальність за повноту, достовірність та своєчасне надання інформації покласти на начальників регіональних відділень ФДМУ.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.

Голова Фонду                          О. Рябченко

 

 

 Додаток

до наказу Фонду державного майна

України

від 11.07.2012 № 3105

Складання звітів про результати контролю за виконанням умов

договорів купівлі-продажу

1.1. Подання регіональними відділеннями інформації до Фонду про результати контролю за виконанням умов договорів має здійснюватися щокварталу у вигляді листа з додатками, які мають містити дані щодо:

-   показників охоплення перевірками підконтрольних договорів (додаток 1);

-   результатів здійснених перевірок умов договорів (додаток 2);

-   порушення умов договорів купівлі-продажу, виявлених органами приватизації за результатами перевірок (додаток 3);

-   збереження та створення робочих місць (додаток 4);

-   прикладів поліпшення роботи підприємств, майно яких (пакети акцій) є об'єктами купівлі-продажу проконтрольованих договорів (додаток 5);

-  додаткових угод до договорів, укладених регіональним відділенням (додаток 6);

-погодження регіональним відділенням договорів подальшого відчуження об'єктів приватизації (додаток 7);

-   повернення об'єктів приватизації у державну власність внаслідок розірвання договорів через невиконання покупцями взятих зобов'язань та визнання договорів недійсними і подальшого продажу таких об'єктів;

-проблемних питань та пропозицій для їх вирішення.

1.2. Лист регіонального відділення має містити узагальнену інформацію щодо результатів перевірок виконання умов договорів, здійснених регіональним відділенням протягом звітного кварталу. У ньому слід відобразити:

а) загальну кількість перевірених у звітному кварталі договорів з розбивкою за видами об'єктів приватизації, тобто стан виконання умов перевірених договорів всього, у тому числі з продажу:

-     пакетів акцій;

-     об'єктів малої приватизації;

-     цілісних майнових комплексів;

-     об'єктів незавершеного будівництва;

-     об'єктів АПК;

-     об'єктів комунального майна.

б)   загальну кількість договорів, за якими виявлено невиконання умов і найбільш характерні порушення;

в)   санкції, застосовані регіональним відділенням до порушників умов договорів;

г)  приклади негативних наслідків невиконання покупцями умов договорів для підприємств, майно яких стало об'єктом купівлі-продажу (1-2 приклади);

д)приклади позитивного впливу на поліпшення стану підприємств успішного виконання покупцями державного майна умов договорів і докладнішу інформацію про виконані роботи;

е)  інформацію щодо збереження та створення робочих місць;

ж)   іншу інформацію, яку, з погляду регіонального відділення, потрібно відобразити, а також проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7