A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15 березня 2006 р. № 461

№ 840 від 14 червня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2013                                 Київ                                      №  840

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 15 березня 2006 р. № 461

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" та з метою формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

 

НАКАЗУЮ:

1. Внести у додаток 2 до Класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2006 р. № 461, такі зміни:

у підкласі 2111.6 класу 2111 розділу 2 слово "місцевого" замінити словом "державного";

у абзаці п’ятому класу 2420 розділу 2 слова "мобілізаційного ресурсу, бомбосховища" виключити;

підклас 2420.8 класу 2420 розділу 2 викласти у такій редакції:

"2420.8 Захисні споруди цивільного захисту".

2. Управлінню інформаційних технологій та моніторингу довести цей наказ до відома органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                    О. Рябченко