A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про Державну програму приватизації"

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про Державну програму приватизації"

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення з 05.07.10 з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Internet проекту Закону України проекту Закону України "Про Державну програму приватизації" та відповідного аналізу регуляторного впливу проекту.

Підготовка проекту нової Державної програми приватизації (далі -Програма) обумовлена необхідністю визначення нових підходів до проведення приватизації у відповідності з сучасним станом реформ в країни, з урахуванням Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", підготовленої Комітетом економічних реформ при Президентові України.

Мета нової Програми - сприяти оптимізації частки державного сектору та вивільненню держави від невластивих для неї функцій в умовах ринкової економіки.

Проект спрямований на завершення формування ринково - орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

Програмою визначається стратегія проведення приватизації на період 2010-2014 роки, шляхи, способи, заходи її реалізації, які забезпечать виконання завдань Програми економічних реформ України.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент законодавчо-аналітичного забезпечення реформування власності та виконання програмних документів. Адреса електронної пошти: verba@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про Державну програму приватизації" від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.


Проект Закону України "Про Державну програму приватизації"

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України "Про Державну програму приватизації"