A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» (конкурс 15.01.2018).

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу  акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства (конкурс 15.01.2018).

Назва об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу  акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Вінницький завод «Кристал». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100;  тел.: (0432) 55-54-65; (0432) 55-54-70; E-mail: kristall21buh@gmail.com.

Мета проведення оцінки:визначення розміру статутного капіталу  акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»:

32.12    –    виробництво ювелірних і подібних виробів;

46.18    –    оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;

47.77 – роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», од.:

нематеріальних активів – 18;

основних засобів – 1121;

незавершених капітальних інвестиції – 1260.

Розмір статутного капіталу  державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», тис. грн:4086,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» станом на 30.09.2017, тис. грн:  

нематеріальних активів – 129,00;

основних засобів – 11 594,00

незавершених капітальних інвестиції – 200,00.

Кількість земельних ділянок: 2.

Розмір земельних ділянок, усього:20 142,77 кв. м (2,014277 га), зокрема:

1.     Розмір земельної ділянки:  19 959,00 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. 600-річчя, 21,  м. Вінниця.

Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.01.2017:

      - виробниче використання – 1 231,42 грн за 1 кв. м;

      - комерційне використання – 2693,73 грн за 1 кв. м.

2. Розмір земельної ділянки: 183,77 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Павлова Академіка, 4, м. Вінниця.

Цільове призначення земельної ділянки: комерційне використання.

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.01.2017: 2 867,51 грн за 1 кв. м

      Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами:            

 І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

 ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних   активів  (крім   прав   на   об’єкти    інтелектуальної  власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:

-         не менше 5 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2. «Оцінка машин і обладнання»,  1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

             -  не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму:   2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних   активів  (крім   прав   на   об’єкти    інтелектуальної  власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».       

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:

-         необоротні активи підприємств;

-          будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби; нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права на них);

-         єдиний (цілісний) майновий комплекс;

-         майновий комплекс.

            Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни  послуги з оцінки, що не перевищують 100 000, 00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   9 січня  2018 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)    15 січня  2018 року о 14.00.