A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2018                                      Київ                                  № 171

                                                                                   

 

Щодо видачі сертифікатів  суб‘єктів
оціночної діяльності

 

 

Відповідно до  статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з пунктом 1 розділу ІІІ  Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 14 березня  2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), за результатами  розгляду та перевірки  документів, поданих суб‘єктами господарювання,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Видати суб‘єктам господарювання згідно з додатком  сертифікати  суб‘єктів оціночної діяльності.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови  Фонду                                                                 Є. Асташев

 

 

Додаток до наказу Фонду

                                                                                  від «06» 02 2018 № 171

                       

Перелік суб‘єктів господарювання, яким Фонд прийняв рішення
видати сертифікат суб‘єкта  оціночної діяльності

1.       Дорошев Роман Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2805511518);

2.       Мединцев Микола Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1990120312);

3.       Парфьонов Олександр Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2587610656);

4.       Петричко Людмила Віталіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601018201);

5.       ТОВ «БЮРО ПОЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37531384);

6.       ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38888641);

7.       ТОВ «СКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38977364);

8.       Тарасевич Сергій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2998701457);

9.       ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТІНГ – М» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38004849);

10.     Цатуров Сергій Вячеславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2823801356).

 

 

Директор Департаменту                                                               С. Булгакова