A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2019                                              Київ                                         №      1130

 

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку  нежитлових будівель   (вх. Фонду державного майна України від 04 липня 2019 року № 12/19538 та від 30 серпня 2019 року № 12/25234),  що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, та громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів» класифікується за  ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що  результати такої оцінки використані замовником,

                                                                                     

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14 квітня 2017 року № 333/17, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «СТОУН БРІДЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 36187470).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Голова  Фонду                                                                Дмитро СЕННИЧЕНКО