A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2019                                              Київ                                            №  1127

 

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України двох звітів про незалежну оцінку акцій, відповідно, приватного акціонерного товариства «Білоцерковелектроремонт» та приватного акціонерного товариства «Промвзрив» (вх. Фонду державного майна України від 27 грудня 2018 року  № 11/41398 та від 27 грудня 2018 року № 11/41471), які за результатами рецензування громадською організацією «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» та рецензентом, що працює в штаті Фонду державного майна України, класифікуються за  ознакою абзацу  п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440,

                                                                                     

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 жовтня 2019 року № 818/19, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ ПЛЮС 2006» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34407556).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Голова  Фонду                                                                Дмитро СЕННИЧЕНКО