A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,09 га (наказ Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області № 2-8583/15-17-СГ від 11.07.2017).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.12.2016 № 2317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 15.03.2017 № 406 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 грудня 2016 року № 2317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

2. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2, за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,06 га (наказ Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області № 2-8584/15-17-СГ від 11.07.2017).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016 № 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 31.03.2017 № 501 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

3. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. Ж – їдальня загальною площею 355,12 м2, за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, що перебуває на балансі ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0406 га (рішення 15 сесії 7-го скликання Могилів-Подільської міської ради Вінницької області № 469 від 11.07.2017).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: погоджений ФДМУ від 22.02.2006 наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 28.02.2006 № 152 «Про затвердження переліку № 3 об’єктів соціальної сфери, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів,

робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки

про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством

до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,

яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір

виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 05.09.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 28.08.2017. Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок (0432) 67-26-08.

1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,09 га (наказ Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області № 2-8583/15-17-СГ від 11.07.2017).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.12.2016 № 2317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 15.03.2017 № 406 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 грудня 2016 року № 2317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

2. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2, за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,06 га (наказ Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області № 2-8584/15-17-СГ від 11.07.2017).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016 № 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 31.03.2017 № 501 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

3. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. Ж – їдальня загальною площею 355,12 м2, за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, що перебуває на балансі ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0406 га (рішення 15 сесії 7-го скликання Могилів-Подільської міської ради Вінницької області № 469 від 11.07.2017).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: погоджений ФДМУ від 22.02.2006 наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 28.02.2006 № 152 «Про затвердження переліку № 3 об’єктів соціальної сфери, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 05.09.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 28.08.2017. Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок (0432) 67-26-08.