A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Планы подготовки

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
15.12.20162254

 

 

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

Проект Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (нова редакція)

Прийняття акта забезпечить підвищення ефективності відносин оренди державного та комунального майна, збільшення надходжень від оренди до державного та місцевих бюджетів

Збереження стабільних орендних відносин, підвищення привабливості державного та комунального майна для орендарів, інтеграція у веб-середовище процедур з укладення договорів оренди

 

Фонд державного майна України

IV квартал 2017 року

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.11.2016 № 41440/1/1-16

 

Використання електронної торгової системи ProZorro.Saleпід час проведення конкурсу на право оренди державного майна

 

 

Департамент  орендних відносин

IV квартал 2017 року

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Реалізація вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки майна; інвентаризації майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції; організаційних засад проведення матеріальних носіїв інформації, які є державною таємницею

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національних стандартів оцінки»

Запровадження в Національних стандартах оцінки нових підходів і методів  у зв’язку зі змінами в міжнародному законодавстві з оцінки майна

Адаптація Національних стандартів оцінки до сучасних вимог з оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

II-IIIквартали 2017року

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р.
№ 358 і від 10 вересня
2003 р. № 1440»

Значне збільшення скарг від заінтересованих осіб на суб’єктів оціночної діяльності, запитів на рецензування звітів про оцінку, складених суб’єктами оціночної діяльності, які відповідно до законодавства надають послуги з оцінки майна для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

 

Підвищення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності»

Удосконалення процедури  відчуження суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, мінімізації впливу людського фактору на процес та результати аукціону з продажу об’єктів державної власності

Упровадження сучасних технологій продажу об’єктів державної власності, залучення більш широкого кола потенційних покупців, прозорість здійснення відчуження об’єктів державної власності

Управління з питань розпорядження державним майном

IV квартал 2017 року

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності»

Удосконалення процедури  списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності

Запровадження удосконаленого механізму та підходів щодо списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, зокрема майна, що не ввійшло до статутних (складених) капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації)

 

 

Управління з питань розпорядження державним майном

IV квартал 2017 року

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 

Звернення Національного банку України від 24.02.2016 № 12-004/16578 щодо необхідності вдосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків, у тому числі віднесених до категорії проблемних або неплатоспроможних

Удосконалення методичного забезпечення засад оцінки активів банків, у тому числі віднесених до категорії проблемних або неплатоспроможних

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

9

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 грудня
2015 року № 2075»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  з метою удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності

 

Застосування органами приватизації механізму проведення закупівлі послуг з незалежної оцінки майна через електронну систему закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

10

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 лютого
2004 року № 376»

Виконання вимог законів України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033)

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Методикою оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

11

Наказ «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року
№ 795»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із  законодавством України

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IІІквартал 2017року

12

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна»

Впорядкування процедури застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна та у зв’язку з реорганізацією апарату Фонду державного майна України, приведення нормативно-правового акта у відповідність із новою структурою

Забезпечення можливості застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна та приведення положень нормативно-правового акта у відповідність з новою структурою Фонду державного майна України

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності

Iпівріччя 2017 року

13

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств»

Реалізація вимог Закону України від
16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із законодавством та удосконалення порядку організації і проведення продажу акцій на фондових біржах

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності

Iпівріччя 2017 року

14

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Приведення наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року
№ 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за № 180/2620, у відповідність із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) 

Впорядкування нормативно-правового акта відповідно із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033)

Управління корпоративних прав держави

Iпівріччя 2017 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____29.12.2016_______№____2340________

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
пунктом 15 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)»

З метою удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності

Уніфікація та оптимізація законодавства з питань приватизації, удосконалення механізмів та процедур приватизації, прискорення процесів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів та збільшення надходження до державного бюджету

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

 

Департамент приватизації

 

Юридичний департамент

І-ІІ квартали

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__11.01.2017_№_15_

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
пунктом 16 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

16

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України»

Реалізація вимог статті 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», наказу Фонду державного майна України від
01 листопада 2016 року № 1991 «Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас»

Удосконалення процедур погодження державними органами приватизації планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників

Управління з питань банкрутства

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
01.03.2017 333

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік пунктами 17 – 19 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

17

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року № 1515»

Приведення у відповідність із чинним законодавством України Порядку викупу непроданих у період з 1995 по 1999 рік акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі об’єктів групи Б, В, на умовах, визначених пунктом 57 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року № 1515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2000 року
за № 484/4705

Приведення нормативно-правового акта Фонду відповідно до вимог чинного законодавства України

Управління з оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г

ІІ квартал

18

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)»

Запровадження дієвого механізму здійснення уповноваженим органом ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств

Спрощення порядку погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу при ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств, у яких відсутні активи

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

І півріччя

19

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)»

Запровадження дієвого механізму здійснення уповноваженим органом ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств

Спрощення процедури ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств, у яких відсутні активи

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

І півріччя

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_____16.03.2017__№__418__

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
пунктом 20 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Встановлення рівних умов для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у системі позашкільної освіти

Запровадження єдиних методологічних засад визначення розміру орендної плати та пропорції її розподілу суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у системі позашкільної освіти

Департамент орендних відносин

ІІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____22.03.2017_№___444____

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

пунктами 21 – 24 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

21

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

Зловживання учасниками конкурсу правом оренди шляхом створення перешкод щодо укладення договору оренди

Відсторонення недобросовісних конкурентів, щодо яких спостерігається негативна історія взаємовідносин

Департамент орендних відносин

ІІ квартал

22

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

 

Збільшення кількості виявлених органами приватизації фактів зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Удосконалення порядку залучення органами приватизації на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, в частині недопущення нанесення збитків платникам послуг з оцінки майна

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

23

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Фонду державного майна України від 06 квітня 2004 року № 692 та від
12 серпня 1996 року № 913»

 

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність із вимогами законодавства України

Визнання такими, що втратили чинність, неактуальних нормативно - правових актів

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

24

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»

Встановлення більш чіткого механізму організації і проведення аукціонів в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни

 

Удосконалення процедури проведення аукціонів в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, залучення більшого кола потенційних покупців

 

Управління продажу об’єктів малої приватизації

І-ІІ квартали

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_____24.03.2017______№____466________

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Викласти пункт 5 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2017 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.
№ 1440 і від 21 серпня
2014 р. № 358»

Значне збільшення скарг від заінтересованих осіб на суб’єктів оціночної діяльності, запитів на рецензування звітів про оцінку, складених суб’єктами оціночної діяльності, які відповідно до законодавства надають послуги з оцінки майна для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

 

Підвищення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
___30.03.2017__№__488__________

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

1. Виключити з Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік пункт 9.
2. Викласти пункт 22 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

22

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Збільшення кількості виявлених органами приватизації фактів зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Удосконалення порядку залучення органами приватизації на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, в частині недопущення нанесення збитків платникам послуг з оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

3. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік пунктом 25 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

25

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди»

Необхідність врахування вартості невід’ємних поліпшень, що є власністю орендаря, під час проведення оцінки орендованого майна у разі продовження дії договору оренди

Удосконалення процедури оцінки орендованого майна у разі продовження дії договору оренди

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_23.05.2017____№__828____

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік пунктом 26 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

26

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «Prozorro.Продажі»

Упровадження сучасних технологій продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи «Prozorro.Продажі»

Залучення більшого кола потенційних покупців, отримання максимальної ціни продажу за об’єкти малої приватизації

Управління продажу об’єктів малої приватизації

ІІ – ІІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток
до наказу Фонду державного майна України
15.12.2014 № 2780

Форма подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у 2015 році

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;
  - для проектів нормативно-правових актів Фонду зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу                                                                   (підпис)
                                                                                          

                                                                                            

Директор Департаменту законодавчо-аналітичного
забезпечення реформування відносин власності та 

інформаційних технологій                                                                                               Л. Салінська

​​​​